fbpx

Aktualności

Konferencja 23-26 marca

27 marca 2023

W dniach 23-26 marca w Ustroniu Morskim odbyła się Konferencja “Od pilotażu do zreformowanego systemu ochrony zdrowia psychicznego” zorganizowana przez Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego, na której podjęto temat tworzenia Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego. Przesyłanie uwag do ich projektu zostało przedłużone do końca kwietnia.

Wśród 200 praktyków dzielących się doświadczeniem tworzenia i prowadzenia Centrów Zdrowia Psychicznego, na Konferencji byli nasi prelegenci: 

Dr Tomasz Rowiński, Prezes Zarządu EZRA UKSW, dr Kamila Lenkiewicz, Dyrektor ds. medycznych EZRA UKSW i Monika Wrzosek, Konsultant ds. usług medycznych EZRA UKSW.

Nasi prelegenci wygłosili następujące prelekcje:

Propozycja zdefiniowania metapoziomu w reformie psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży, czyli dlaczego chcemy inaczej niż dotychczas? – dr Tomasz Rowiński

Ośrodek małego dziecka i rodziny – terapia więzi w Centrum Zdrowie Psychicznego lub we współpracy z Centrum Zdrowie Psychicznego – dr Kamila Lenkiewicz

Współpraca międzysektorowa na I poziomie w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zasady oraz rozliczenie
– Monika Wrzosek

Podczas Wydarzenia, poza licznymi wykładami i prezentacjami, odbyło się wiele warsztatów i paneli dyskusyjnych. 

Jak podkreślają uczestnicy Konferencji, wydarzenie miało bardzo praktyczny wymiar.

“Spotkanie tak wielu zaangażowanych specjalistów w reformę opieki psychiatrycznej jest niesamowitym doświadczeniem. Wymiana perspektyw, doświadczeń oraz dyskusja, która toczyła się wokół rozumienia czym jest zdrowie psychiczne była wyjątkowa, bo skupiona wokół potrzebującej pomocy osoby i jej rodziny. Co więcej, miała ona zawsze implikacje praktyczne, nie pozostawała na poziomie tylko teoretycznym lub dyskusji o ważności danego specjalisty. Każda godzina była intensywnym spotkaniem z drugim człowiekiem. Cieszę się, że mogę być częścią większej całości.” – Powiedział dr Tomasz Rowiński.

“Spotkanie w Ustroniu było bardzo ważnym wydarzeniem integrującym środowisko osób pracujących i zarządzających placówkami zdrowia psychicznego dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży. Stała się swoistą przestrzenią wymiany doświadczeń i dobrych rozwiązań w praktyce. Szczególnie ważna była obecność przedstawicieli NFZ, którzy mogli poznać perspektywę świadczeniodawców.” – Podsumowała wydarzenie dr Kamila Lenkiewicz.