fbpx

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży – Piaseczno

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Piasecznie

pias-room

Adres:
ul. Szkolna 20
oraz ul. Powstańców Warszawy 29
05-500 Piaseczno
tel.: 576 477 700

Kierownik Oddziału:
mgr Katarzyna Stanek, psycholog

Celem Oddziału jest pomoc dzieciom i młodzieży, zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, które znacznie utrudniają funkcjonowanie w grupie rówieśników i w rodzinie oraz pomoc w pokonywaniu trudności okresu rozwojowego.

Pacjentami Oddziału jest młodzież potrzebująca kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji.

Pacjenci przyjmowani są wyłącznie dobrowolnie. Proces terapii w oddziale wymaga własnej motywacji i zaangażowania pacjenta oraz ścisłej współpracy ze strony jego rodziny. Wymagane jest wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach terapii przez pacjenta i jego rodziców.

Oddziaływania terapeutyczne w ramach Oddziału Dziennego skierowane są do dzieci i młodzieży z:
 • zaburzeniami nastroju;

 • zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną;

 • zaburzeniami odżywiania;

 • zaburzeniami zachowania i emocji;

 • zaburzeniami zachowania wieku młodzieńczego;

 • zaburzeniami psychotycznymi.

Organizacja pracy w Oddziale opiera się na działaniu zespołu terapeutycznego.
W skład zespołu wchodzą: kierownik oddziału, lekarz psychiatra, pielęgniarki, psychoterapeuci i psychologowie.

Zespół wyznacza kierunek i metody leczenia oraz tworzy Indywidualny Plan Zdrowienia.

Zespół terapeutyczny oddziału pracuje pod stałą superwizją.

Leczenie w Oddziale jest oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych prowadzonych w grupie i indywidualnie.

W Oddziale oferujemy następujące rodzaje zajęć terapeutycznych:
 • Psychoterapia indywidualna,

 • Trening Zastępowania Agresji

 • Relaksacja

 • Psychorysunek

 • Grupy psychoterapeutyczne

 • Filmoterapia

 • Arteterapia.

Kwalifikacja do Oddziału odbywa się zgodnie z modelem opieki EZRA UKSW i prowadzona jest przez Kierownika Oddziału.

Przyjęcie do Oddziału poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną.

Odbywa się podczas spotkania z opiekunem (wskazana jest obecność obojga rodziców) i dzieckiem. Podczas konsultacji niezbędne jest posiadanie pełnej dokumentacji o dotychczasowym leczeniu i wykonanych badaniach medycznych i psychologicznych.

Po zakwalifikowaniu wyznaczany jest termin rozpoczęcia leczenia.

Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania od psychiatry lub psychoterapeuty.

Podczas pobytu w oddziale pacjent jest objęty opieką lekarską i pielęgniarską, psychologiczną i psychoterapeutyczną.

W ramach Oddziału prowadzona jest również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny klas 7-8 szkoły podstawowej oraz klasy 1-4 szkoły średniej.