fbpx

Kim jesteśmy

Jesteśmy podmiotem leczniczym, który od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model psychologicznej opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Naszą misją jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego. Opracowany przez nas system wsparcia dla dzieci i rodzin, zwany „modelem EZRA”, wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego, a także środowiska dzieci i młodzieży w procesie leczenia. W ramach spółki EZRA UKSW prowadzimy Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży – m.in. w Warszawie, Piasecznie, Ożarowie Mazowieckim, Białymstoku, Piotrkowie Trybunalskim, Rzeszowie, Węgrowie, Siedlcach, Siemiatyczach i Sierpcu. Nasze ośrodki przyjmują pacjentów w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak pracujemy

W naszych ośrodkach kompleksowo wspieramy proces zdrowienia.
Oferujemy psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, sesje dialogu otwartego, konsultacje psychiatryczne i neurologopedyczne, a także grupy podwórkowe i socjoterapeutyczne.

Prowadzimy także grupy ogólnorozwojowe dla rodziców, dzieci i nastolatków. Działamy głównie w środowisku niepełnoletniego pacjenta, uruchamiając zasoby pozostające w jego najbliższym otoczeniu tj. w rodzinie, szkole, klasie, grupie rówieśniczej. W ten sposób osoby ważne dla dziecka mogą wspierać jego proces terapeutyczny i podtrzymywać pozytywne zmiany osiągnięte w terapii.
Proces leczenia opieramy na indywidualnym planie zdrowienia, przy tworzeniu którego wykorzystujemy również wiedzę płynącą z rodziny i środowiska.
Udzielamy pomocy kompleksowo – w zależności od potrzeb, terapie prowadzone są indywidualnie, grupowo lub rodzinnie. Łączymy teorię, czyli szeroką wiedzę specjalistów z praktycznym, skutecznym działaniem na wielu płaszczyznach.
Opieramy się na założeniach dialogu otwartego – m.in. natychmiastowej pomocy, elastyczności w indywidualnym podejściu do problemu dziecka/nastolatka i jego rodziny czy zapewnieniu ciągłości psychologicznej.

Wykorzystujemy kliniczny model opieki psychologiczno-psychiatrycznej, jak i teorię terapii systemowej.
Adresujemy wsparcie również do instytucji obecnych w środowisku lokalnym dziecka i jego rodziny.

ZARZĄD
EZRA UKSW

AKTUALNOŚCI