fbpx

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Karola Miarki 13; 01-496 Warszawa, REGON: 380016423, NIP: 7010819366.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@ezrauksw.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) kontaktowych na podstawie Artykułu 6 pkt. 1b RODO,
b) realizacji usługi Newslettera zawierającego informacje o bieżącej działalności Administratora, na podstawie Artykułu 6 pkt. 1a RODO.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych umów.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich w ramach celu przetwarzania.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane do wypełnienia celu przetwarzania.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Polityka-prywatności

EZRAUKSW-PBODO-07-2021