fbpx

Praca z Genogramem

Praca z Genogramem

 

Zapraszamy psychologów, terapeutów środowiskowych i pedagogów na kurs ”Praca z Genogramem”!

”Praca z genogramem” to kurs, podczas którego Uczestnik w oparciu o doświadczenia własne buduje własny warsztat terapeutyczny oraz rozwija kompetencje specjalistyczne. Szkolenie umożliwia przystąpienie do procesu walidacji doświadczenia w procesie ubiegania się o certyfikat terapeuty środowiskowego.

(Nabór na II edycję kursu walidacyjnego prowadzonego w EZRA UKSW, zgodnego z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji [MP. 2018 POZ.1279] rozpoczynamy w styczniu, a kurs rozpocznie się z lutym).

Czas trwania: 50 godzin w formie hybrydowej:        Zapisz się na szkolenie "Prowadzenie terapii środowiskowej" 

  • zajęcia online
  • praca własna
  • konsultacje indywidualne
  • zajęcia stacjonarne

Najbliższy termin: 12-14 stycznia 2024 (część wykładowa online: 9 stycznia, praca własna wraz z konsultacjami indywidualnymi online: 10 stycznia)

Miejsce: Warszawa-Żoliborz, ul. Szamocka 10C

Prowadząca: dr n. med. Magdalena Gawrych EZRA UKSW

Koszt: 2500 zł***

***Uwaga promocja: 

  • Dla osób, które zapiszą się i wpłacą zadatek 500 zł do 30 listopada, cena kursu wyniesie 2000 zł. 
  • Dla osób, które zapiszą się i wpłacą zadatek 500 zł do 15 grudnia, cena kursu wyniesie 2250 zł.

Zainteresowani udziałem proszeni są o kontakt za pośrednictwem maila: szkolenie-genogram@ezrauksw.pl. Zadatek można wpłacać na konto: 80 1090 1014 0000 0001 4715 2440 z tytułem przelewu "Praca z Genogramem".

Informacje o kursie:

Praca z Genogramem opiera się na doświadczeniu własnym dotyczącym własnych doświadczeń rodzinnych, przekazów międzypokoleniowych i zasobów osobistych. Warsztat rozwija i wzbogaca pracę terapeutyczną poprzez zwiększenie wiedzy o sobie jako osobie pomagającej, a także stwarza możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z punktu widzenia przeżywanych emocji, doświadczeń życiowych pochodzących z kontekstu rodzinnego, osobistych zasobów i trudności relacyjnych. Pozwala to m.in. na uzyskanie wglądu we własne procesy nawiązywania i podtrzymywania relacji terapeutycznej. Dzięki temu, terapeuta oferuje adekwatną pomoc i rozwija swoje kompetencje osobiste wykorzystywane w procesie pomagania.

 

Informacje o prowadzącej: 

Dr n. med. Magdalena Gawrych EZRA UKSW - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka systemowa i psychoseksualna. Szkoli psychoterapeutów, psychologów i terapeutów środowiskowych. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii zdobywała m.in. w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizatorka projektów naukowo-badawczych z dziedziny psychologii i psychiatrii. Swoje prace regularnie prezentuje na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

Formularz Zgłoszeniowy - Praca z Genogramem
//
Wybierając opcję WYŚLIJ, akceptujecie Państwo REGULAMIN , oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach obecnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych na podobne stanowisko przez EZRA UKSW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, o zasadach przetwarzania danych osobowych przez EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie oraz o przysługujących Państwu prawach.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Karola Miarki 13; 01- 496 Warszawa, REGON: 380016423, NIP: 7010819366.
Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych w EZRA UKSW Sp. z o.o.?
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy iodo@ezrauksw.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie moje dane osobowe będą przetwarzane?
Państwa dane będą przetwarzane do celów szkoleniowych i z nimi związanych, tzn. w celu:
- prowadzenia i realizacji kursu/szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- dokonywania rozliczeń związanych z uczestniczeniem w szkoleniu/kursie, w tym ewentualnym dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na      podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
Czy moje dane będą udostępniane?
Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (pracownikom i współpracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w ramach podpisanych umów powierzenia danych, w szczególności świadczącym na rzecz administratora usługi bankowe, księgowe, kadrowe informatyczne itp. Państwa dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń spółki ze stosunku prawnego w oparciu o który odbywa się szkolenie.
W przypadku przetwarzania danych rozliczeń – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
W przypadku przetwarzania danych księgowo-rachunkowych – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w przypadku braku obligatoryjności ich przetwarzania), sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie nieobligatoryjnym) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usługi szkolenia.
Czy moje dane będą profilowane?
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Praca z Genogramem