fbpx

                                                       Praca z genogramem

Zapraszamy do zapisów!

Termin szkolenia:  6-8 września 2024 r.

 

Czego się dowiesz

 • źródła genogramu jako techniki terapeutycznej. Rola wywiadu w tworzeniu genogramu
 • genogram jako mapa – ujęcie strukturalne, strategiczne, trangeneracyjne
 • zasady i etapy tworzenia genogramu; symbole genogramu
 • chronologia życia rodzinnego, tło historyczne a genogram
 • faza cyklu rodziny na genogrami
 • genogramy złożone
 • case study – analiza genogramów sławnych osób; sporządzanie genogramu wybranego pacjenta
 • sesja pytań i odpowiedzi
 • zadania w ramach pracy własnej

Cena szkolenia:

2500 PLN/osoba

Uzyskaj rabat:

 • wpłata całej kwoty do końca maja br. – koszt szkolenia 2000 PLN
 • wpłata całej kwoty do 15 czerwca br. – 2200 PLN

Opłatę należy wnieść na konto: 80 1090 1014 0000 0001 4715 2440 z tytułem przelewu "Szkolenie - Praca z genogramem”

Forma szkolenia:

Wykład/ćwiczenia/dyskusje w parach/ćwiczenia indywidualne/praca indywidualna na forum grupy/praca własna

Miejsce szkolenia:

Warszawa- Bemowo / stacjonarnie

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Trener

Dr n. med. Magdalena Gawrych– psycholog, psychoterapeutka systemowa i psychoseksualna, nauczyciel akademicki; badaczka w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka i współautorka wielu publikacji i wystąpień; szkoli pedagogów i kadry medyczne; pracuje klinicznie z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne.

Formularz zgłoszeniowy – Praca z genogramem

Wybierając opcję WYŚLIJ, akceptujecie Państwo REGULAMIN , oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach obecnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych na podobne stanowisko przez EZRA UKSW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, o zasadach przetwarzania danych osobowych przez EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie oraz o przysługujących Państwu prawach.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Karola Miarki 13; 01- 496 Warszawa, REGON: 380016423, NIP: 7010819366.
Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych w EZRA UKSW Sp. z o.o.?
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy iodo@ezrauksw.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie moje dane osobowe będą przetwarzane?
Państwa dane będą przetwarzane do celów szkoleniowych i z nimi związanych, tzn. w celu:
- prowadzenia i realizacji kursu/szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- dokonywania rozliczeń związanych z uczestniczeniem w szkoleniu/kursie, w tym ewentualnym dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na      podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
Czy moje dane będą udostępniane?
Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (pracownikom i współpracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w ramach podpisanych umów powierzenia danych, w szczególności świadczącym na rzecz administratora usługi bankowe, księgowe, kadrowe informatyczne itp. Państwa dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń spółki ze stosunku prawnego w oparciu o który odbywa się szkolenie.
W przypadku przetwarzania danych rozliczeń – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
W przypadku przetwarzania danych księgowo-rachunkowych – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w przypadku braku obligatoryjności ich przetwarzania), sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie nieobligatoryjnym) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usługi szkolenia.
Czy moje dane będą profilowane?
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.