fbpx

Dla pacjenta

Zapoznaj się z informacjami, które pomogą przygotować się do pierwszej wizyty w naszym Centrum.

PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ

W naszych placówkach pomoc jest bezpłatna, realizujemy kontrakty NFZ, nie wymagamy skierowania.

W przypadku naszego pierwszego kontaktu musimy poznać bliżej zgłaszany problem, aby dobrać najskuteczniejszą formę wsparcia. Z tego względu pierwsza rozmowa będzie trwała ok. 20 minut, w czasie których nastąpi:

Zgłoszenie problemu – naszą rozmowę rozpoczniemy od rozpoznania problemu, z którym Państwo się do nas zgłaszają. Jedno z pierwszych pytań będzie dotyczyło specyfiki problemu, czasu jego trwania oraz działań, które zostały już podjęte w celu jego rozwiązania.

Ocena stopnia nasilenia kryzysu psychicznego i pilności podjęcia interwencji . 

Aby móc dobrze zaplanować kolejne działania potrzebujemy poznać nasilenie problemów, z którymi Państwo się do nas zgłaszają. W tym celu będziemy pytać o obecne funkcjonowanie dziecka, jak i o jego rozwój od czasu narodzin. Zadamy pytania o zmianę w zachowaniu dziecka, o sen i apetyt, a także o wypowiadane przez niego myśli. Jeśli korzystaliście Państwo ze wsparcia innych specjalistów, warto na tym etapie powiedzieć o tym, a także o rezultatach tej pomocy.

Umówienie terminu pierwszej wizyty do psychologa z Zespołu Pierwszego Kontaktu lub przekierowanie do miejsca z ofertą bardziej odpowiadającą potrzebom rodziny i dziecka.

Przyjęcie zgłoszenia lub przekierowanie następuje w zależności od stopnia nasilenia problemów oraz historii aktualnego wsparcia. W przypadku przekierowania zgłoszenia rodzic lub opiekun prawny otrzymuje listę placówek, w których świadczona jest bezpłatna pomoc psychologiczna.

Przed wizytą w naszej poradni konieczne jest wypełnienie niezbędnych dokumentów, które znajdują się poniżej. Ich pobranie, wypełnienie i wysłanie e-mailem na adres danej poradni, zdecydowanie skróci czas przyjęcia do gabinetu.

Dane kontaktowe poradni znajdziesz w zakładce PORADNIE.

Karta zgłoszenia pacjenta [ docx ]

Załącznik
Kwestionariusz medyczny [ pdf ]

Załącznik
Kwestionariusz medyczny [ docx ]

Załącznik

RODZICE I DZIECI DO 60 M.Ż.

centrum
Centrum Małego Dziecka i Rodziny oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczną, bez skierowania, dla dzieci do 60 miesiąca życia, kobiet w okresie poporodowym oraz rodziców lub opiekunów, jak i całych rodzin. Centrum działa dla mieszkańców  Żoliborza i Bemowa przy ul. Szamockiej 10C
Więź z najbliższym opiekunem to pierwsza relacja w życiu człowieka, która jest podstawą rozwoju i budowania każdej kolejnej relacji w przyszłości. Jednocześnie okres wczesnego rodzicielstwa może wiązać się z trudnymi emocjami, problemami ze zrozumieniem potrzeb dziecka i zagubieniem. W chwilach zwątpienia czy kryzysu warto szukać pomocy specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez trudne momenty, zbudować prawidłową relację z dzieckiem, a dzięki temu wzmocnić nasze poczucie kompetencji i satysfakcji z rodzicielstwa, oraz – co równie ważne – zapobiec przyszłym trudnościom w rozwoju emocjonalnym dziecka.

Specjaliści CMDiR udzielają nieodpłatnej pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej:

 • kobietom w okresie okołoporodowym:
  • w sytuacji depresji poporodowej, stanów lękowych lub przedłużającego się baby blues’a (tj. stanu obniżonego nastroju, który następuje po porodzie),
 • rodzicom lub opiekunom dzieci do 60 r.ż.:
  • w trudnościach w zasypianiu i problemami ze snem dziecka,
  • w radzeniu sobie z trudnymi emocjami – gdy dziecko płacze, marudzi, trudno je ukoić, ma napady złości,
  • w trudnościach dziecka z przyjmowaniem pokarmu lub objawów ze strony układu pokarmowego, takich jak kolki ulewanie, biegunki, zaparcia, trudności ze ssaniem, przedłużające się karmienia lub zbyt mało karmień,
  • w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie,
 • całym rodzinom:
  • w sytuacji obawy o zdrowie dziecka lub poczucia, że mają z nim słaby kontakt,
  • w trudnościach w odnalezieniu się w nowej sytuacji, chwilach kryzysu w związku, związanymi z pojawieniem się dziecka,
  • w przypadku doświadczeń wcześniejszych kryzysów psychicznych, depresji, lęku lub innych problemów psychicznych,
  • gdy dochodzi do fizycznych i emocjonalnych zaniedbań w rodzinie,
  • w każdym innym przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie czują, że wsparcie psychologa byłoby pomocne.

Centrum działa w Warszawie dla mieszkańców Bemowa i Żoliborza przy ul. Szamockiej 10C. Wkrótce udzielenie pomocy będzie możliwe również bezpośrednio w domu zamieszkania rodziny.

W przypadku poważnego kryzysu wizyta zostanie umówiona w ciągu najbliższych 24 godzin. Do CMDiR nie jest wymagane skierowanie.

Kontakt: 536 777 251.

Adres: ul. Szamocka 10c, 01-748 Warszawa

DZIECI I MŁODZIEŻ

Wspieramy proces zdrowienia dzieci i młodzieży.
Naszą pomoc oferujemy w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz Poradniach Psychologicznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Jak wspieramy?

Problemy młodych osób wynikają przeważnie z całej sieci powiązań, a więc otoczenia, w którym żyją. Wychodząc z tego założenia, kierujemy się udzielaniem skutecznego wsparcia w środowisku pacjenta i na wielu płaszczyznach, poszukując głębiej przyczyny jego problemów. Wierzymy, że to współpraca różnych środowisk – szczególnie rodziny, szkoły oraz grupy rówieśniczej – jest kluczowa dla powodzenia terapii, dlatego też włączamy te jednostki w proces terapeutyczny i wychodzimy ze swoją pomocą do otoczenia dziecka.

Nasze poradnie są miejscem spotkań wszystkich osób zaangażowanych w życie pacjentów i ich najbliższych. Wspólnie dążymy do znalezienia i uruchomienia potencjału oraz zasobów tkwiących w sieci wzajemnych relacji. Spotkania organizowane w środowisku pacjenta, jak i w poradniach mają na celu rozwój pomiędzy poszczególnymi członkami form relacji, opartych na wzajemnym szacunku, akceptacji i uznaniu wzajemnych praw oraz potrzeb.

Każdy proces rozpoczynamy od spotkania konsultacyjnego w środowisku rodzinnym dziecka lub nastolatka. Rozmawiamy wówczas o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Słuchamy uważnie, gdyż wiedza dziecka o sobie samym, jego rodziców i bliskich jest dla nas równie ważna, jak wiedza ekspercka naszych lekarzy i terapeutów. W wyniku konsultacji tworzy się swoista mapa trudności, jak i zasobów, które mogą zostać wykorzystane do przywrócenia zdrowia dziecku, nastolatkowi oraz jego najbliższym.

Dbamy o łączenie różnych form oddziaływań terapeutycznych, tak aby założone strategie uzupełniały się w jeden skuteczny proces.

Oferowane formy wsparcia:
Psychoterapia indywidualna, rodzinna, grupowa, sesje dialogu otwartego, konsultacje psychiatryczne i neurologopedyczne, a także grupy podwórkowe i socjoterapeutyczne oraz grupy ogólnorozwojowe dla rodziców, dzieci i nastolatków.

WDRAŻAMY SYSTEM WSPARCIA DLA DZIECI I RODZIN, KTÓRY OPIERAMY NA RELACJACH W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH. DZIĘKI TEMU ZAPOBIEGAMY ROZWOJOWI KRYZYSÓW PSYCHICZNYCH, W KTÓRYCH NIEZBĘDNE STAJE SIĘ LECZENIE SZPITALNE.

Komu pomagamy

W naszych Centrach udzielamy pomocy dzieciom i młodzieży, których dotykają:
Zaburzenia nastroju/depresja młodzieńcza
Nadpobudliwość psychoruchowa/zaburzenia hiperkinetyczne/ADHD
Zaburzenia odżywiania
Tiki/zespół Tourette’a
Zaburzenia zachowania/zaburzenia opozycyjno – buntownicze
Uogólnione zaburzenia lękowe/GAD
Fobia społeczna
Lęk separacyjny
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne/OCD
Zaburzenia przywiązania
Choroba afektywna dwubiegunowa/CHAD
Reakcja adaptacyjna
Zaburzenia osobowości
Samookaleczenia/autoagresja
Myśli/tendencje samobójcze

 

Znajdź poradnię najbliżej Ciebie

Poradnie