fbpx

Poradnie dla dorosłych

Poradnie dla dorosłych

EZRA UKSW rozwija ofertę pomocy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego o placówki realizujące świadczenia dla osób dorosłych.

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych EZRA oferują opiekę zdrowotną dla osób w kryzysie psychicznym, które ukończyły 18 r. ż. Pod względem formalnym stanowią one element powstających w ramach pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego. Celem powstawania tego typu placówek jest zmiana paradygmatu leczenia z izolowanego na leczenie środowiskowe. Każde Centrum obejmuje opieką pacjentów z określonego obszaru (np. powiatu lub dzielnicy). Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie modelu leczenia opartego na współpracy z lokalnymi organami
administracji samorządowej i rządowej, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, które działają na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Współpraca może być podejmowana w zakresie promocji zdrowia psychicznego, edukacji społecznej czy koordynacji opieki nad pacjentem i budowaniu sieci wsparcia społecznego.
Drugim ważnym elementem Centrów Zdrowia Psychicznego jest możliwość skorzystania z pomocy bez skierowania i bez zapisów w Punktach Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych, które często znajdują się przy Poradniach Zdrowia Psychicznego. Są to miejsca, w których od poniedziałku do piątku między 8:00 a 18:00 dyżurują specjaliści. Po rozmowie proponowany jest wstępny plan leczenia.
W naszych Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, pacjenci mogą uzyskać wsparcie psychologiczne, regularne wizyty u lekarza psychiatry, psychoterapię indywidualną, grupowe zajęcia psychoedukacyjne lub spotkania w ramach grupy wsparcia. Dzięki współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi tworzącymi Centrum Zdrowia Psychicznego możliwe jest koordynowanie opieki i dobieranie formy leczenia optymalnej dla każdego pacjenta, np. w ramach Zespołów Leczenia Środowiskowego pacjent otrzymuje wizyty realizowane w domu pacjenta i pracę terapeutyczną w środowisku domowym zarówno dla siebie jak i swojej rodziny. Możliwe jest również skorzystanie z pobytu na oddziale dziennym, a w przypadkach nagłych, wymagających hospitalizacji, Centra kierują na leczenie w całodobowych szpitalach, z którymi współpracują.
Oferta Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych EZRA UKSW skierowana jest do mieszkańców powiatu piaseczyńskiego i powiatu siedleckiego.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piasecznie
Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

ul. Powstańców Warszawy 29
05-500 Piaseczno
tel.: 22 150 12 32 lub 22 150 12 33

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Siedlcach

ul. Sienkiewicza 52
08 – 110 Siedlce
tel.: 690 077 702