fbpx

Rekrutacja

logo_ezra_2018_04-(4)-(2)

EZRA UKSW Sp. z o.o.

Zmieniamy oblicze systemu zdrowia psychicznego w kolejnych miastach!

Formularz Rekrutacyjny

Click or drag a file to this area to upload.
Wybierając opcję WYŚLIJ, akceptujecie Państwo REGULAMIN , oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach obecnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych na podobne stanowisko przez EZRA UKSW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Daniłowskiego 31, 01-801 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

PSYCHOTERAPEUTA

Co oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia zawodowego
 • zatrudnienie na podstawie B2B
 • dofinansowanie do szkoleń zawodowych
 • udział w szkoleniach wewnętrznych
 • udział w superwizjach zespołu
 • współpracę z wielospecjalistycznym zespołem z zakresu zdrowia psychicznego
 • pracę metodami opartymi na dowodach i najnowszych osiągnięciach w terapii dzieci i młodzieży

Szukamy specjalisty, który...

 

 • ma co najmniej 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pracy diagnostycznej i/lub terapeutycznej z dziećmi i nastolatkami
 • posiada umiejętność diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych
 • cechuje się wysoko rozwiniętą odpowiedzialnością pracy zgodnie z zasadami etyki psychologa
 • jest doświadczony w poradnictwie psychologicznym w zakresie problemów szkolnych, rozwojowych, rodzinnych

mile widziane:

 • wyraża gotowość do świadczenia porad w domu pacjenta
 • ukończenie co najmniej 2. roku szkoły psychoterapeutycznej w nurcie behawioralno- poznawczym, systemowym lub psychodynamicznym
 • doświadczenie kliniczne

PSYCHOLOG DIAGNOSTA

Co oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
 • zatrudnienie na podstawie B2B
 • superwizję prowadzoną przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • szkolenia wewnętrzne dotyczące psychologicznej pracy z pacjentem
 • spotkania zespołów leczących
 • kliniczne omawianie pacjentów
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi/ nastolatkami zgodnie z innowacyjnym modelem opieki EZRA UKSW

Szukamy specjalisty, który...

 

 • ma co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy terapeutyczno-diagnostycznej z dziećmi i nastolatkami
 • ukończył co najmniej drugi rok szkoły psychoterapeutycznej
 • posiada umiejętność konceptualizacji zaburzeń wieku rozwojowego
 • jest doświadczony w prowadzeniu terapii grupowej oraz indywidualnej z dziećmi i rodzicami
 • posiada wysoko rozwiniętą odpowiedzialność pracy zgodnie z zasadami etyki psychologa
 • jest gotowy do pracy w zespole i współpracy ze środowiskiem pacjenta
 • wyraża gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności terapeutycznych
 • ma doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Co oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
 • zatrudnienie na podstawie B2B
 • superwizję prowadzoną przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • szkolenia wewnętrzne
 • spotkania zespołów leczących
 • kliniczne omawianie pacjentów
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi/ nastolatkami zgodnie z innowacyjnym modelem opieki EZRA UKSW

Szukamy specjalisty, który...

 

 • posiada minimum roczne doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami
 • posiada umiejętność konceptualizacji zaburzeń wieku rozwojowego
 • cechuje się wysoko rozwiniętą odpowiedzialnością i pracą zgodnie z zasadami etyki psychologa
 • podsiada gotowość do pracy w zespole i współpracy ze środowiskiem pacjenta
 • jest absolwentem studiów wyższych o kierunku psychologia/pedagogika/resocjalizacja. Mile widziane rozpoczęte studia z terapii środowiskowej lub chęć ich rozpoczęcia

PSYCHOLOG KLINICZNY

Co oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia
 • zatrudnienie na podstawie B2B
 • superwizję prowadzoną przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • szkolenia wewnętrzne
 • spotkania zespołów leczących
 • kliniczne omawianie pacjentów
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi/ nastolatkami zgodnie z innowacyjnym modelem opieki EZRA UKSW

Szukamy specjalisty, który...

 

 • posiada ukończone studia psychologiczne,
 • psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (po 2 roku) lub
 • psycholog z co najmniej rocznym udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub
 • w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodzin lub pieczy zastępczej
 • znajomość narzędzi diagnostycznych
 • mile widziany dyplom PES - centrum nauk medycznych
 • praca zgodnie z zasadami etyki psychologa.

Dowiedz się więcej o EZRA UKSW

c-800-450

19 poradni w Polsce

ponad 200 pracowników

3 lata działalności

3 lata działalności

EZRA UKSW sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym, który od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Misją organizacji jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego. Model EZRA UKSW wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego oraz środowiska dzieci i młodzieży w procesie leczenia. Model został doceniony przez decydentów w Polsce, jak i z Komisji Europejskiej. Obecnie jest skalowany w innych regionach, do których poszukujemy specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego, którzy wspólnie z nami staną się częścią innowacyjnego podejścia w psychiatrii dzieci i młodzieży. Poradnie EZRA UKSW działają w ramach projektu POWER oraz kontraktów NFZ.

www.ezrauksw.pl

Facebook EZRA UKSW

KIM JESTEŚMY?

Bogdan_Andrzejewski retusz

Bogdan Andrzejewski
Prezes Zarządu EZRA UKSW Sp. z o.o.

Ekonomista, absolwent MBA Szkoły Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w: zarządzaniu organizacją rozproszoną, wycenianiu rentowności placówek, zarządzaniu budżetami, organizowaniu i controllingu procesów, w tym kadrowych. Dotychczas związany ze Spółką jako dyrektor finansowy, a następnie dyrektor zarządzający placówkami medycznymi.

Jolanta-Konopelska-1024x1024

Jolanta Konopelska
Prokurent samoistny EZRA UKSW sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Polonistyki-Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz Wydziału Prawa i Administracji) i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; MBA w ochronie zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w administracji i zarządzaniu, jako dyrektor działu nauczania i spraw studenckich uczelni wyższej. W EZRA UKSW od początku istnienia Spółki.

dr-Kamila-Lenkiewicz-1024x1024

dr Kamila Lenkiewicz
Dyrektor ds medycznych EZRA UKSW Sp. z o.o.

Doktor, psycholog, psychoterapeuta systemowy z wieloletnim doświadczeniem i stażem klinicznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Posiada specjalizację z psychologii klinicznej oraz z psychoterapii dzieci i młodzieży. Współautorka modelu opieki EZRA.

3 lata działalności

logo_ezra_2018_04-(4)-(2)

EZRA UKSW Sp. z o. o.

EZRA UKSW Sp. z o. o. ul. Karola Miarki 13
01-496 Warszawa