fbpx

Historia

Początek działania spółki to opracowanie i wdrożenie w 2018 roku modelu opieki EZRA w pierwszym w Polsce Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach.
Pomysł na utworzenie tego ośrodka powstał w ramach wielu spotkań, dyskusji i badań prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Samorząd Dzielnicy Bielany. W ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Społecznego aplikowaliśmy o środki na szczegółowe opracowanie i wdrożenie naszego modelu. W międzynarodowym partnerstwie, koordynowanym przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo", powstał projekt, którego głównymi autorami byli Tomasz Rowiński z Instytutu Psychologii UKSW oraz Dariusz Baran z Rzeszowa.

Przełożenie naszych założeń na realia Dzielnicy Bielany, gdzie rozwijał się model EZRA, nie było proste – na początku idea wydawała się wręcz niemożliwa do zrealizowania. Wprowadzenie w życie naszego systemu opieki udało się jednak dzięki współpracy, zaufaniu i zaangażowaniu wielu ludzi i miejsc. Wśród nich są bielańskie instytucje, władze Uniwersytetu, Instytut Psychologii, Ośrodek Pomocy Społecznej i wiceburmistrzowie Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Nie można zapomnieć także o pierwszym zespole naszego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach – w tym miejscu chcieliśmy szczególnie podziękować Pani Aleksandrze Lutoborskiej, Pani Katarzynie Brudce i Paulinie Putko-Stawieckiej.

Sukcesy, jakie przyniosło wdrożenie naszego modelu opieki EZRA w pierwszym Centrum na Bielanach, spowodowały rozwój i powstanie kolejnych placówek na terenie całej Polski. Nasze rozwiązanie stało się potencjałem w ogólnopolskim systemie ochrony zdrowia. Model EZRA został przykładem wzorcowej pomocy, dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z zakresu psychiatrii i psychologii oraz opieki środowiskowej dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Rozwiązania wypracowane przez EZRA UKSW zostaną wykorzystane w ramach krajowej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Na bazie „modelu bielańskiego” powstaną nowe ośrodki finansowane z Funduszy Europejskich.

W latach 2018-2023 Prezesem Zarządu EZRA UKSW Sp. z o.o. był dr Tomasz Rowiński, doktor psychologii specjalizujący się w psychologii osobowości oraz zaburzeniach osobowości, były Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współautor polskiej wersji kwestionariusza do pomiaru zaburzeń osobowości i modelu psychologicznej opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży, tzw. “modelu Ezra”, współtwórca EZRA UKSW Sp. z o.o.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Pierwszy pomysł dotyczący spółki pojawił się w trakcie opracowywania założeń do projektu, którego celem było wdrożenie opieki nad rodzinami, dziećmi i młodzieżą w ramach deinstytucjonalizacji.

EZRA UKSW została powołana przez ówczesnego JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego 28 lutego 2018 roku, w celu wdrożenia nowego modelu opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla mieszkańców Dzielnicy Bielany. We współpracy z Burmistrzem Bielan oraz instytucjami bielańskimi, od 2018 roku wdrażany jest system wsparcia dla dzieci i rodzin, które doświadczają różnej natury problemów psychicznych. Spółka jest też częścią strategii rozwoju Uniwersytetu w obszarze zdrowia psychicznego, której celem jest połączenie praktycznych oddziaływań medycznych z najnowszą wiedzą psychologiczną i psychoterapeutyczną. Pierwsze wyniki łączenia praktyki z nauką w obszarze usług medycznych miały miejsce właśnie w Dzielnicy Bielany, która jest naturalnym otoczeniem Uczelni.

Spółka od początku ma charakter innowacyjny, skupia pasjonatów, którzy chcą w sposób odpowiedzialny zmieniać jakość wsparcia oferowaną rodzinom, dzieciom i młodzieży borykającymi się z różnego rodzaju problemami psychicznymi. Testowany Model EZRA UKSW stał się swego rodzaju przemyślanym i bezpiecznym eksperymentem, który został doceniony przez decydentów w Polsce, jak i z Komisji Europejskiej.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski Rektor UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako uczelnia publiczna, otwiera się na potrzeby państwa, ale również społeczności lokalnej, w której żyjemy. Nasi eksperci, głównie z Instytutu Psychologii, opracowali specjalny program, nazywany potocznie modelem bielańskim. Wyróżnia go budowanie sieci wsparcia dziecka, wykorzystanie zasobów rodziny oraz skoordynowana praca środowiskowa.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego chce dzielić się swoim potencjałem naukowym, dlatego utworzyliśmy na Bielanach i Żoliborzu Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W placówkach wdrażamy system wsparcia dla dzieci i rodzin, które doświadczają różnej natury problemów psychicznych. Dzięki temu zapobiegamy rozwojowi kryzysów psychicznych, w których niezbędne staje się leczenie szpitalne.

Cieszymy się, że nasze ośrodki są potencjałem w ogólnopolskim systemie ochrony zdrowia. Sukces warszawskich centrów zapoczątkował rozwój kolejnych poradni w innych miastach w Polsce: w Piasecznie, Białymstoku, Rzeszowie i Piotrkowie Trybunalskim. Sprawia to, że opracowany na UKSW model staje się coraz bardziej powszechny.

Atutem wdrażanego przez nas modelu jest patrzenie na człowieka szeroko i komplementarnie. Jako UKSW korelujemy ze sobą projekty z zakresu psychologii, pedagogiki, sfery duchowej, a od niedawna również medycyny.