fbpx

Oferta dla instytucji

Dążymy do współpracy z podmiotami sieci oparcia rodzin w procesie leczenia, aby tworzyć system, w którym wsparcie jest dostępne, kompleksowe i najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta.

Poznaj realizowane przez nas projekty

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

1

Analiza potrzeb mieszkańców i instytucjonalnych w ramach wdrażania systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin będących w kryzysach psychicznych.

2

Tworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi partnerami i JST.

3

Budowanie strategii dla rozwiązań opartych na koordynacji wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży doświadczających różnego rodzaju kryzysów psychicznych.

4

Realizacja świadczeń medycznych w ramach kontraktów NFZ w koordynacji z ośrodkami pomocowymi JST.

Oferta dla podmiotów oświaty

1

Superwizja procesów wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2

Mentoring dla nauczycieli z przedszkoli oraz szkół.

3

Szkolenia z narzędzi psychometrycznych opracowywanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

4

Szkolenia merytoryczne dostosowane do potrzeb specjalistów pracujących w systemie oświaty.

5

Wsparcie w tworzeniu sieci współpracy i koordynacji na rzecz wsparcia ucznia i jego rodziny w różnego rodzaju problemach i kryzysach psychicznych.

6

Warsztaty dotyczące koordynacji leczenia i wsparcia uczniów z podmiotami pomocy społecznej i podmiotami leczniczymi w obszarze zdrowia psychicznego.

Oferta dla podmiotów medycznych działających w psychiatrii dzieci i młodzieży

1

Doradztwo i szkolenia dla ośrodków wspierających rodziny będące w kryzysach psychicznych.

2

Wsparcie standaryzacji pracy podmiotów leczniczych.

3

Szkolenia i kursy dla personelu medycznego.

4

Wdrażanie sieci koordynacji pomiędzy podmiotami medycznymi, oświatowymi i pomocy społecznej w lokalnych społecznościach.

5

Staże i praktyki dla pracowników i studentów.