fbpx

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży – Żoliborz

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży - Żoliborz

OD Żoliborz 2

Adres:
ul. Szamocka 10C
01-748 Warszawa
tel:  536-777-251

Kierownik Oddziału:
dr Karolina Łobodda

Celem Oddziału jest pomoc dzieciom i młodzieży zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, które znacznie utrudniają funkcjonowanie w grupie rówieśników i w rodzinie oraz pomoc w pokonywaniu trudności okresu rozwojowego.

Pacjentami Oddziału są dzieci i młodzież potrzebujący kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji.

Pacjenci przyjmowani są wyłącznie dobrowolnie. Proces terapii w oddziale wymaga własnej motywacji i zaangażowania pacjenta oraz ścisłej współpracy ze strony jego rodziny. Wymagane jest wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach terapii przez pacjenta i jego rodziców.

Oddziaływania terapeutyczne w ramach Oddziału Dziennego skierowane są do dzieci i młodzieży z:
 • zaburzeniami nastroju;
 • zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • zaburzeniami odżywiania;
 • zaburzeniami zachowania i emocji;
 • zaburzeniami zachowania wieku dziecięcego i młodzieńczego.
Organizacja pracy w Oddziale opiera się na działaniu zespołu terapeutycznego.
W skład zespołu wchodzą: kierownik oddziału, lekarz psychiatra, pielęgniarki, psychoterapeuci, psychologowie i terapeuta zajęciowy.

Zespół wyznacza kierunek i metody leczenia oraz tworzy Indywidualny Plan Zdrowienia.

Zespół terapeutyczny oddziału pracuje pod stałą superwizją.

Leczenie w oddziale jest oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych prowadzonych w grupie i indywidualnie.

W Oddziale oferujemy m.in. następujące rodzaje zajęć terapeutycznych:
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • terapia rodzinna/indywidualna praca psychologa z rodzicami,
 • terapia zajęciowa/arteterapia/psychorysunek,
 • społeczność terapeutyczna,
 • trening umiejętności społecznych,
 • psychoedukacja dla pacjentów,
 • relaksacja.

Kwalifikacja do Oddziału odbywa się zgodnie z modelem opieki EZRA UKSW i prowadzona jest przez Kierownika Oddziału. Odbywa się podczas min. dwóch spotkań, z opiekunem (wskazana jest obecność obojga rodziców) i dzieckiem. Podczas konsultacji niezbędne jest posiadanie pełnej dokumentacji o dotychczasowym leczeniu i wykonanych badaniach medycznych i psychologicznych.

Po zakwalifikowaniu wyznaczany jest termin rozpoczęcia leczenia.

Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie dostarczonego skierowania do szpitala od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu.

Podczas pobytu w oddziale pacjent jest objęty opieką lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i psychoterapeutyczną.

W ramach Oddziału prowadzona jest również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny klas 5-8 szkoły podstawowej.

Zgłoszenia pod numerem: 536-777-251