fbpx

Aktualności

Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Warszawie – gotowe do niesienia pomocy rodzinom

2 grudnia 2020

W Warszawie ruszyło Centrum Małego Dziecka i Rodziny uruchomione przez EZRA UKSW – organizację, która wdraża nowy model opieki dzieci, młodzieży i ich rodzin z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Centrum na Żoliborzu realizuje model WWR – wczesnego wspomagania rodziny, który szczególny nacisk kładzie na budowanie więzi rodzica z dzieckiem.

Celem działań podejmowanych w ramach współczesnej koncepcji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) skoncentrowanego na rodzinie jest wzmacnianie kompetencji rodziców, tworzenie warunków, które umożliwią im budowanie wiary we własne możliwości i skuteczności we wspieraniu rozwoju dziecka. Z takiego założenia wychodzi EZRA UKSW – organizacja, która otwiera w Warszawie pierwsze Centrum Małego Dziecka i Rodziny, oferujące nieodpłatne wsparcie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci do lat 3 i ich rodzin.

– Więzi rodzinne to fundament życia każdego człowieka. Z takiego założenia wyszliśmy, tworząc Centrum Małego Dziecka i Rodziny, w którym, zgodnie z nowym modelem WWR, chcemy wspierać całe rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka. Dzięki wykorzystaniu zasobów tkwiących w relacjach rodzic-dziecko będziemy  wspierać rozwój dziecka i zapobiegać wystąpieniu w przyszłości u niego kryzysów psychicznych – mówi dr Tomasz Rowiński, prezes zarządu EZRA UKSW.

Dobra relacja między najbliższym opiekunem, a dzieckiem przeciwdziała zaburzeniom w jego rozwoju w późniejszym okresie. Specjaliści pracujący w Centrum Małego Dziecka i Rodziny stają się doradcami rodziców – udzielają informacji, wskazówek i porad oraz poprzez konkretne działania terapeutyczne, wspierają ich emocjonalnie i instrumentalnie. Ich rolą jest pobudzanie i rozwijanie w rodzicach umiejętności, dzięki którym zapewnią oni swojemu dziecku w znanym mu środowisku edukację i rozwój.

Centrum na Żoliborzu odwiedziła wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej.  

Na warszawskich Bielanach zespół EZRA UKSW dowiódł, że potrafi tworzyć i skutecznie rozwiązywać problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Ich dotychczasowe sukcesy pokazują, że nie wystarczy jednostkowe podejście do chorego dziecka. Miarą skutecznej pomocy powinno być podejście  kompleksowe obejmujące całą rodzinę. Zwracamy na to uwagę w ramach działań podejmowanych na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i wspierania rodziny – także we współpracy międzyresortowej: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej oraz Zdrowia. Wierzę, że doświadczenia EZRA UKSW mogą być pomocne w szybszym wypracowaniu konkretnych rozwiązań w ramach tej koncepcji – mówiła na spotkaniu wiceminister Barbara Socha.

Nieodpłatna pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczna w Centrum Małego Dziecka i Rodziny oferowana jest mieszkańcom Bielan i Żoliborza w Warszawie przy ul. Szamockiej 10C. Do CMDiR nie jest wymagane skierowanie. Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem: 536 777 251.

EZRA UKSW

EZRA UKSW sp. z o.o. to organizacja, która od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Misją organizacji jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego. Model EZRA UKSW wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego oraz środowiska dzieci i młodzieży w procesie leczenia. Model został doceniony przez decydentów w Polsce, jak i z Komisji Europejskiej. EZRA UKSW prowadzi trzy poradnie psychologiczne dla dzieci – w Warszawie dla mieszkańców Bielan i Żoliborza oraz w Piasecznie.

Dowiedz się więcej: www.ezrauksw.pl

Odwiedź profil Facebook: @ezrauksw