fbpx

Aktualności

Przedstawiciele WHO w ŚCZP na Bielanach

27 marca 2022

Selma Sevkli, koordynator i ekspert w zakresie pomocy psychospołecznej i zdrowia psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia .przybyła z wizytą roboczą do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży EZRA UKSW na ul. Szamockiej w Warszawie. 
Tematem spotkania był dorobek EZRA UKSW, który u przedstawicielki WHO w Warszawie wzbudził ogromne uznanie. Nie zdawała sobie sprawy z wielkości i zakresu świadczonych usług, ogromnej skali pomocy jaką stosunkowo niewielki zespół specjalistów EZRA UKSW oferuje dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym. 


Temat ochrony zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej jest w obecnej sytuacji niezwykle ważny. Po interwencji kryzysowej uchodźcy z Ukrainy będą potrzebowali wsparcia – Selma Sevkli z uznaniem wyraziła się o działaniach, które jako EZRA UKSW rozpoczęliśmy natychmiast po przybyciu pierwszej fali uchodźców z walczącej Ukrainy. Oprócz zaangażowania naszych placówek w pomoc doraźną i  dyżury wolontariackie  specjalistów jesteśmy na etapie kompletowania zespołu psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów z Ukrainy. Damy zatrudnienie specjalistom  i udzielimy pomocy dzieciom i młodzieży w ich ojczystym języku. Zawiązanie ścisłej współpracy z przedstawicielstwem WHO w Warszawie przyniesie na pewno kolejne, potrzebne rozwiązania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego zarówno dzieciom i rodzinom Ukrainy jak i Polski. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.