fbpx

testowy

Warsztaty dla rodziców nastolatków z ADHD
Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do rodziców nastolatków z diagnozą lub podejrzeniem diagnozy
Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (rodzice dzieci i młodzieży od
10 do 16 r.ż., które mają lub są w trakcie diagnozy ADHD)
Termin szkolenia
1 oraz 3 lipiec 2024 w godzinach 16:00-20:00.
Czego się dowiesz
Program warsztatów obejmuje:
I spotkanie:
1. Przekonania dotyczące dzieci i młodzieży z ADHD.
2. Podstawowe objawy ADHD/ADD u dzieci oraz w okresie dorastania.
3. Funkcjonowanie osób z ADHD w środowisku szkolnym, domowym i rówieśniczym -
zasoby i deficyty.
4. Czynniki ryzyka i zaburzenia współwystępujące z ADHD.
II spotkanie:
1. Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
2. Strategie wspierania dziecka w radzeniu sobie z objawami ADHD.
3. Strategie pracy z zachowaniami trudnymi nastolatka.
4. Ćwiczenie komunikacji wspierającej dziecko.

Cena szkolenia
400 zł od osoby
Forma szkolenia
Dwudniowy warsztat w grupach 6-10 osób
Miejsce szkolenia
Warszawa, ul. Szamocka 10 C

test