fbpx

Aktualności

Oddział dzienny ze szkołą w Piasecznie – dzień otwarty

4 lipca 2022

Oddział dzienny Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie działa od 9 maja. Niedawno w placówce zorganizowano dzień otwarty dla dyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz radnych powiatu piaseczyńskiego, którzy mieli okazję poznać szczegóły jej oferty i możliwości niesienia pomocy młodym ludziom, doświadczającym kryzysu psychicznego.

Być bliżej tych, którzy korzystają z pomocy

Po oficjalnym otwarciu, goszczącym przedstawicieli podmiotów uczestniczących w powstaniu oddziału przyszedł czas na drugie, adresowane do wszystkich tych, którzy będą z tego miejsca pośrednio korzystać, a więc kierować tu swoich pacjentów czy uczniów. Ideą spotkania, tak jak całego konceptu terapii środowiskowej, było dotarcie jak najbliżej osób, które w przyszłości będą potrzebować pomocy placówki.

Oferta oddziału dziennego jest skierowana głównie do młodzieży z klas 7-8 szkół podstawowych i ze szkół średnich. Zajęcia lekcyjne i terapeutyczne odbywać się będą w kameralnych, maksymalnie 6 osobowych grupach. Zajęcia poranne planowane są z myślą o osobach, które z różnych powodów mają trudności w chodzeniu do szkoły. Grupy popołudniowe są skierowane do młodzieży, która funkcjonuje w szkole, ale boryka się z problemami emocjonalnymi, natomiast na tyle dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, że oddziaływania terapeutyczne mogą się odbywać popołudniami, po zajęciach w szkole.

Oddział dzienny ze szkołą – terapia i nauka w jednej placówce

Młodzi pacjenci w formule oddziału dziennego będą korzystać z kompleksowej opieki terapeutycznej, połączonej z nauką w ramach obowiązku szkolnego. Osoba zakwalifikowana do takiej pomocy będzie docelowo spędzała na oddziale od 6 do 8 godzin dziennie. Obecnie na oddziale działa już kilka grup, których podopieczni spędzają na zajęciach terapeutycznych po 3-4 godziny.

Regularne zajęcia szkolne dla podopiecznych oddziału dziennego rozpoczną się we wrześniu, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Już dziś rodzice uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich klas liceum ogólnokształcącego mogą zgłaszać się do piaseczyńskiej poradni w celu klasyfikacji dziecka do placówki.

Utrwalanie modelu współpracy

Zaangażowanie przedstawicieli szkół w działanie ośrodka jest bardzo ważne z punktu widzenia wdrażania środowiskowego modelu pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysie. Dzięki spotkaniom takim jak dzień otwarty w piaseczyńskim oddziale dziennym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego specjaliści, którzy mają do czynienia z dzieckiem i towarzyszą mu w trudnych sytuacjach mogą się poznać, sprawnie komunikować i wspólnie tworzyć zespół wsparcia dla niego, a nierzadko także jego rodziny.

Goście dnia otwartego mogli obejrzeć nowoczesne i funkcjonalne, ale równocześnie przytulne i bardzo przyjazne pacjentom wnętrza, m.in. gabinety terapii indywidualnej i grupowej, zajęciowej i rodzinnej, salę przeznaczoną do zajęć szkolnych oraz wnętrza filii Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego główna siedziba znajduje się w Górze Kalwarii.

Gospodarze Centrum: lekarze psychiatrzy, psychologowie i terapeuci środowiskowi, przedstawiciele Powiatu Piaseczyńskiego i EZRA UKSW prezentowali potencjał placówki i odpowiadali na pytania gości. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli szkół i lokalnego samorządu.

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego to wspólny projekt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (w ramach którego podmiotem udzielającym pomocy specjalistycznej jest Poradnia EZRA), Powiatu Piaseczyńskiego (realizującego zadania projektowe przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej), Tarczyńskiego Centrum Medycznego oraz Fundacji „Pomóż Dorosnąć”.

Istotą tego projektu jest pomoc młodym osobom doświadczającym kryzysu psychicznego w miejscu zamieszkania, w szkole, w najbliższym otoczeniu, czyli w formule innej niż tradycyjna pomoc ambulatoryjna. Nie jest to jedynie wsparcie medyczne. Udzielają go m.in. psycholodzy, psychoterapeuci i pracownicy pomocy społecznej. Pomocą, oprócz pacjenta, mogą być objęci także jego rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, czyli taką, która obejmuje różne aspekty życia osób zmagających się z problemami psychicznymi oraz ich otoczenie.

www.sczp.med.pl