fbpx

Aktualności

Alians Przeciw Depresji w Powiecie Piaseczyńskim podpisany przez Prezesa EZRA UKSW

11 października 2023

10 października, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Bogdan Andrzejewski – Prezes EZRA UKSW podpisał Gminno-Powiatowy Alians Przeciw Depresji w Powiecie Piaseczyńskim.

Alians to nieformalny sojusz organizacji, instytucji, ośrodków zdrowia i osób, które lokalnie wspierają osoby doświadczające depresji, zapobiegają zachowaniom ryzykownym a także uwrażliwiają mieszkańców na problem depresji.

Przed uroczystym podpisaniem Aliansu odbył się panel dyskusyjny na temat tego jak wspierać zdrowie psychiczne. Wśród panelistów była Agnieszka Kaliszewska – Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych EZRA UKSW w Piasecznie, która mówiła o nieoczywistych symptomach depresji.

„Praktyka tworzenia aliansów narodziła się w Unii Europejskiej i aliansy funkcjonują od ponad 20 lat w wielu miastach Europy. Depresja od lat jest poważnym problemem zdrowotnym i społecznym, a statystyki obrazujące skalę problemu są zatrważające. W Polsce na depresję cierpi około 1,5 mln osób. To niemal tyle ilu mieszkańców ma Warszawa. Głównym celem Aliansów przeciw depresji jest pogłębianie świadomości lekarzy pierwszego kontaktu, ale też środowisk oświatowych, pomocy społecznej i całej społeczności lokalnej, że DEPRESJA TO BARDZO POWAŻNY PROBLEM SPOŁECZNY, nie tylko medyczny. W ramach tworzonych aliansów realizowane są liczne wydarzenia dotyczące depresji oraz rozpowszechniane są materiały edukacyjne, informacyjne i narzędzia internetowe służące profilaktyce i wsparciu. Alianse powstają, aby uwrażliwiać społeczność lokalną na sytuację osób zagrożonych lub doświadczających depresji oraz pomagać w zapobieganiu zachowaniom samobójczym” powiedziała Ewa Lubianiec, Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, a także psycholog.

Poniżej spot promujący Alians: