fbpx

Aktualności

Konferencja 28 września 2023 r.

28 września 2023

28 września 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie odbyła się zorganizowana przez EZRA UKSW Konferencja “Koordynacja procesu opieki nad uczniem w zakresie zdrowia psychicznego na terenie powiatu piaseczyńskiego” .

Konferencję otworzyła Katarzyna Chmielewska – Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA UKSW w Piasecznie i witając wszystkich uczestników wspomniała, że dzień wydarzenia nie jest przypadkowy.

”Spotykamy się w szczególnym dniu – dniu urodzin Konfucjusza – filozofa, który nauczał, że podstawowymi cnotami są humanitaryzm, praworządność, poprawność, mądrość i lojalność, a więc te cnoty, które łączą obecnych dzisiaj przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków opieki społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wokół wspólnego celu jakim jest dobro dziecka.” – wyjaśniła.

Następnie głos zabrał Bogdan Andrzejewski, Prezes EZRA UKSW. Podziękował wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia na wydarzenie i przedstawił historię Spółki prezentując jej rozwój w ciągu 5 lat działalności.

”Jestem pod wrażeniem tego, jak świetną pracę wykonują specjaliści z EZRA UKSW dzięki współpracy z Państwem. Tym bardziej cieszę się, że przybyli Państwo tak licznie reprezentując różne podmioty, które odgrywają kluczową rolę w kontekście koordynacji procesu opieki nad uczniem w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” – powiedział Bogdan Andrzejewski.

Następnie głos zabrali niektórzy z zaproszonych gości. Konieczność dalszej koordynacji procesu opieki nad uczniem w zakresie zdrowia psychicznego podkreśliła Ewa Lubianiec – Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego przypominając uczestnikom konferencji, że po zakończeniu w grudniu br. realizacji  projektu “Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński” przez kolejne pięć lat wszystkie podmioty zaangażowane w jego realizację są zobowiązane utrzymać trwałość świadczeń pomocowych według modelu wypracowanego w projekcie.

O wadze współpracy będącej kluczem do osiągnięcia wielkich celów,  wspomniały w swoim wystąpieniu także Hanna Kułakowska-Michalak – I Zastępca Burmistrza Piaseczna oraz Małgorzata Strejczyk – Psycholog z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.

W pierwszej prezentacji Model EZRA przedstawiła Katarzyna Brudka – Trenerka procesów psychoterapeutycznych EZRA UKSW. Zapoznała uczestników spotkania z historią, założeniami oraz filarami Modelu Ezra Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz rolą psychologa diagnosty w procesie diagnozy i ustalania Indywidualnego Planu Zdrowienia w ŚCZP.

Drugą prelekcję wygłosiła Magdalena Szymańska – Trenerka Terapii Środowiskowej EZRA UKSW omawiając rolę i zadania terapeuty środowiskowego w procesie diagnozy i ustalania IPZ w ŚCZP.

Kolejna część Konferencji dedykowana była  omówieniu procedury współpracy z pracownikami przedszkoli i szkół na terenie powiatu piaseczyńskiego  w kontekście  dalszego kontynuowania realizowanego w projekcie “Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” modelu EZRA. Pani Magdalena Pach – Koordynator I Poziomu Referencyjnego EZRA UKSW w Piasecznie oraz Pan Hubert Nosek  – Terapeuta Środowiskowy z EZRA UKSW przedstawili „blaski i cienie”  dotychczasowej współpracy między jednostkami oświaty a ŚCZP w Piasecznie i zaprosili wszystkich uczestników spotkania do dyskusji w celu udoskonalenia standardu współpracy.

Na koniec wydarzenia wszyscy zebrani bardzo aktywnie wzięli udział w panelu dyskusyjnym. Każdy z uczestników zabrał głos i miał okazję zadać pytania do specjalistów z EZRA UKSW, podzielić się doświadczeniem i spostrzeżeniami. Była to świetna okazja aby się nawzajem poznać i wspólnie zastanowić nad wieloma aspektami omawianego tematu.

Wśród uczestników Konferencji byli Dyrektorzy szkół, psycholodzy i pedagodzy ze szkół i przedszkoli  powiatu piaseczyńskiego, a także:

Pani Ewa Lubianiec – Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego wraz z Panią Sylwią Wolny – Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, 

Pani I Zastępca Burmistrza Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak wraz z Panią Krystyną Łęcką – Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, 

Pani Iwona Pajewska-Iszczyńska – Zastępca Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli, 

Pani Grażyna Osełka – Inspektor ds. Oświaty Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, Pani Bożena Małkowska-Baranowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, 

Pani Iwona Willa – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Piasecznie, 

Pani Małgorzata Strejczyk – Koordynator z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.

“Cieszę się, że mogliśmy się spotkać w tak licznym gronie. Dziękuję za aktywny udział i liczę, że to nie ostatnie takie spotkanie” – powiedziała na zakończenie Katarzyna Chmielewska.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji za obecność oraz aktywny udział w dyskusjach 🙂