fbpx

Aktualności

Model EZRA UKSW wpisuje się w zalecenia WHO z nowego raportu o stanie zdrowia psychicznego

12 lipca 2022

W połowie czerwca został opublikowany raport WHO, w którym podkreślono pilną potrzebę przekształcenia opieki nad zdrowiem psychicznym.

W 2019 roku prawie miliard ludzi, w tym 14% nastolatków, borykało się z zaburzeniami psychicznymi. Ponad 1 na 100 zgonów był wynikiem samobójstwa, a 58% samobójstw miało miejsce przed 50. rokiem życia. Tylko w pierwszym roku pandemii depresja i lęk wzrosły o ponad 25% – wskazuje WHO.

Raport wzywa decydentów i zwolenników zdrowia psychicznego do zwiększenia zaangażowania i działań w celu zmiany postawy i podejścia do zdrowia psychicznego, jego uwarunkowań i opieki nad zdrowiem psychicznym. Wzywa wszystkie zainteresowane strony do współpracy w celu pogłębienia wartości i zaangażowania w zdrowie psychiczne, przekształcenia środowisk wpływających oraz wzmocnienia systemów dbających o zdrowie psychiczne.Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianą. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść rzeczywiste, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.

Model opieki EZRA UKSW wpisuje się w zalecenia WHO

W rozdziale ósmym uwypuklono potrzebę pogłębienia zaangażowania środowiska, aby sprawniej przekształcić zdrowie psychiczne. „Będzie to możliwe dzięki zmianom społecznym i ekonomicznym środowisk – w domach, szkołach i miejscach pracy, aby lepiej w społecznościach chronić zdrowie psychiczne i zapobiegać chorobom psychicznym”.

Przekształcenie czynników warunkujących zdrowie psychiczne często wymaga działań wykraczających poza sektor zdrowia, co sprawia, że skuteczna promocja i profilaktyka jest przedsięwzięciem wielosektorowym „osoby fizyczne, rządy, podmioty świadczące opiekę, organizacje pozarządowe, naukowcy, pracodawcy, społeczeństwo obywatelskie i inni interesariusze wszyscy mają do odegrania swoją rolę. Trzeba będzie połączyć nas wszystkich, aby zmienić stan zdrowia psychicznego” – podaje raport.

Model EZRA – opieka środowiskowa w leczeniu zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego

„Dzieciństwo i okres dojrzewania są czasem zarówno zagrożeń, jak i możliwości w zakresie zdrowia psychicznego. Pielęgnacja, opieka i wspierające środowiska edukacyjne mogą chronić. Z drugiej strony, niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa zwiększają ryzyko wystąpienia chorób psychicznych” – czytamy w raporcie. „Szkolne programy nauczania społecznego i emocjonalnego są jednymi z najskuteczniejszych strategii promocyjnych w krajach o wszystkich poziomach dochodów”.

Przekształcanie zdrowia psychicznego oznacza wzmocnienie opieki środowiskowej dla wszystkich potrzebujących

W rozdziale siódmym raportu WHO akcentuje, że u podstaw reformy zdrowia psychicznego leży przekształcenie usług. „W sercu reformy leży poważna reorganizacja usług w zakresie zdrowia psychicznego. Musi to przesunąć miejsce opieki nad osobami w cięższych stanach zdrowia psychicznego z dala od szpitali psychiatrycznych w kierunku usług zdrowia psychicznego w społeczności lokalnej. Jednocześnie należy zwiększyć opiekę nad powszechnymi schorzeniami, takimi jak depresja i lęki. Obie te strategie są kluczowe dla poprawy zasięgu i jakości opieki nad zdrowiem psychicznym. Opieka środowiskowa jest bardziej dostępna i akceptowalna niż opieka instytucjonalna i przynosi lepsze rezultaty osobom cierpiącym”.

Raport WHO wskazuje, że kiedy ludzie są zdrowi psychicznie i żyją we wspierającym środowisku, mogą się uczyć i pracować oraz wnosić wkład do swoich społeczności, dzieje się to z korzyścią dla wszystkich.

Czytaj cały raport WHO

To tłumaczenie nie zostało stworzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). WHO nie jest odpowiedzialna za treść lub dokładność tego tłumaczenia. Oryginalne wydanie angielskie jest wiążącym i autentycznym wydaniem.