fbpx

Aktualności

Wizyta studyjna w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży na Żoliborzu

22 lipca 2022

15 lipca odbyła się wizyta studyjna w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zlokalizowanym przy ul. Szamockiej na warszawskim Żoliborzu.

Pani Marta Wojcieszak-Paluch, koordynator ŚCZPdim na Żoliborzu, przybliżyła funkcjonowanie placówki przedstawicielom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

„Dziękujemy za profesjonalnie przeprowadzoną wizytę studyjną” dziękował Andrzej Żywień, dyrektor SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz było inspiracją do dalszego rozwoju, aby jeszcze lepiej pomagać dzieciom i młodzieży. A na jesieni my pojedziemy do Zaboru z rewizytą.