fbpx

Aktualności

Współpraca owocuje

29 października 2021

W siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie Dyrektorów, psychologów i pedagogów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni z przedstawicielami Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Ożarowie Mazowieckim – Panią Idą Borsow Dyrektorem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany, koordynatorem Poradni oraz Panią Katarzyną Brudką V-ce Dyrektorem ŚCZP Warszawa- Bielany. W spotkaniu wzięli także udział Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Członek Zarządu Romuald Reszka, Naczelnik Wydziału Oświaty Anna Pakoca oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Gębala. Celem spotkania było omówienie zasad i warunków współpracy w udzielaniu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Udzielana pomoc specjalistyczna w poradni odbywać się będzie bezpłatnie w ramach kontraktu pomiędzy EZRA UKSW Sp. o o. o. a Narodowym Funduszem Zdrowia.