fbpx

Aktualności

Healthcare Policy Summit o nowych terapiach w dziedzinie neurologii i psychiatrii

25 sierpnia 2022

Choroby neurologiczne i psychiatryczne to coraz poważniejszy problem zdrowotny, dotyczący rosnącej grupy pacjentów. W wielu przypadkach zastosowanie nowoczesnych terapii przynosi chorym korzyści zdrowotne, dzięki czemu mogą oni normalnie funkcjonować – takie wnioski płyną z dyskusji, która odbyła się w ramach spotkania z cyklu „Healthcare Policy Summit”, poświęconego wyzwaniom w neurologii i psychiatrii w dobie popandemicznej.

Spotkanie zgromadziło grono wybitnych ekspertów z dziedziny chorób mózgu z Polski i zagranicy. EZRĘ UKSW reprezentował dr Tomasz Rowiński, Prezes i Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UKSW. Organizatorem wydarzenia był Instytut Rozwoju Spraw Społecznych (IRSS). Część spotkania poświęconego psychiatrii rozpoczęło wystąpienie Piotra Mazurka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej. „W zeszłym roku przeprowadziliśmy największe w historii Polski publiczne konsultacje z młodym pokoleniem, wzięło w nich udział 30 tys. osób. Niewątpliwie kwestie związane z ochroną zdrowia psychicznego młodzieży wymagają bardzo zdecydowanych działań” – mówił minister Mazurek.

Pandemia Covid-19 pogłębiła istniejące już wcześniej w polskiej psychiatrii problemy. Najnowsze dane są niepokojące, w 2021 roku niemal 1,5 tys. dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, co daje wzrost o 77 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie zjawisko to dotyczy coraz młodszych dzieci, nawet 7-letnich. „Mamy dwa razy więcej pacjentów dziecięcych i 60 proc. więcej pacjentów młodzieżowych – zarówno w leczeniu ambulatoryjnym, jak i szpitalnym” – alarmowała dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Oddziału Psychiatrycznego Całodobowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Łodzi.

O trwającej reformie w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz spójności między modelem teoretycznym, modelem operacyjnym, a modelem badawczym opowiadał dr Tomasz Rowiński, Prezes EZRA UKSW. Dr Tomasz Rowiński w wypowiedzi zaakcentował ważność profilaktyki w pracy z dziećmi. „Badania naukowe, które mówią o profilaktyce zaburzeń u dzieci i młodzieży to terapia więzi. EZRA opracowała gotowy model terapii więzi. Zadbanie o rodzinę to zadbanie o relację między rodzicami i relację między rodzicami i dziećmi. To kluczowa profilaktyka w większości zaburzeń”.

Na temat ogólnych problemów związanych z psychiatrą po pandemii Covid- 19 wypowiedział się prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Według niego pandemia i towarzyszący jej przewlekły stres sprawiły, że uwaga społeczna skupiła się na wadze zdrowia psychicznego dla zdrowia ogólnego. „To przekłada się na zmniejszenie stygmatyzacji osób, które cierpią z powodu zaburzeń psychicznych. Okazało się, że zdrowie psychiczne jest ważne w edukacji dzieci, chorobach psychosomatycznych niepsychiatrycznych, ale także psychiatrii” – mówił prof. Gałecki.

PAP/EZRA