fbpx

Aktualności

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w IP Centrum Zdrowia Dziecka. Nowy projekt EZRA UKSW

31 stycznia 2022

31 stycznia br. w Instytucie –„Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” odbyło się uroczyste otwarcie ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.  

ŚCZP DiM powstało dzięki współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa. Projekt jest realizowany od maja 2021 r. do września 2023 r., jego Liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, EZRA UKSW oraz pozostali Partnerzy: Ośrodki Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer, Bemowo i Żoliborz.

Projekt ma na celu skalowanie modelu opieki zgodnie z ogólnokrajową reformą w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W uroczystości udział wzięli:

Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Burmistrz Dzielnicy Wawer Norbert Szczepański

Dyrektor dr n. med. Marek Migdał, Instytut „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka”

Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Dr Tomasz Rowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prezes Zarządu EZRA UKSW  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Staruch, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY obejmie opieką psychologiczną i psychiatryczną rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, młodzież do 21 r.ż.  doświadczających kryzysów psychicznych. Rodziny  i dzieci otrzymają wielospecjalistyczną pomoc w szerokim zakresie problemów psychologicznych i psychiatrycznych min. zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń zachowania, emocjonalnych, trudności szkolnych, diagnozę, psychoterapię i leczenie psychiatryczne oraz profilaktykę zaburzeń wieku rozwojowego.   

 Specjaliści będą ściśle współpracować z najbliższym środowiskiem dziecka (rodziną, szkołą, przedszkolem oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc dziecku).

W każdej dzielnicy (Wawer, Bemowo, Żoliborz) będzie funkcjonował Zespół Koordynacji Międzyinstytucjonalnej składający się z instytucji środowiskowych działających na rzecz zdrowia dzieci i ich rodzin min. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy Społecznej, Fundacje, Burmistrz, szkoły i przedszkola.