fbpx

Aktualności

Znaczenie snu dla długotrwałego rozwoju nastolatków

19 września 2022

Brak snu wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym fizycznymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi i otyłość oraz psychicznymi, takimi jak lęk i depresja. Wśród młodych ludzi niedobór snu wiąże się z gorszymi wynikami w nauce oraz nasileniem problemów emocjonalnych i behawioralnych.

Chociaż Amerykańska Akademia Medycyny Snu zaleca, aby dzieci i wczesna młodzież w wieku 6-12 lat spały co najmniej 9 godzin na dobę, nastolatkowie rutynowo zgłaszają, że śpią mniej niż zalecana ilość. Biorąc pod uwagę, że dojrzewanie jest szczególnie ważnym okresem rozwoju neuronalnego, a procesy dojrzewania mózgu okazały się podatne na niedobór snu, niewystarczająca ilość snu w tym okresie rozwoju może prowadzić do długotrwałych trudności.

Dr Fan Nils Yang, dr Weizhen Xie i dr Ze Wang przeprowadzili badanie: „Wpływ długości trwania snu na rozwój neurokognitywny u wczesnych nastolatków w USA: podłużne badanie obserwacyjne”. Wyniki dostarczają dowodów na poziomie populacji na długotrwały wpływ niedostatecznej ilości snu na rozwój neurokognitywny we wczesnym okresie dojrzewania.

Odkrycia te podkreślają wartość wczesnej interwencji w zakresie snu w celu poprawy długoterminowych wyników rozwojowych nastolatków.

Czytaj całość wyników badania

Oprac. na podstawie „The importance of sleep for adolescents’ long-term development” Lydia Gabriela Speyer; „The Lancet. Child&Adolescent Healht”.