fbpx

Aktualności

Oddział dzienny Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie otwarty

7 lipca 2022

Pierwsze Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży powstałe z inicjatywy pracowników naukowych Instytutu Psychologii UKSW otwarto w 2018 roku na warszawskich Bielanach. Budowa Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tarczynie jest częścią projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, który jest realizowany z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Współpraca gminy Tarczyn, Tarczyńskiego Centrum Medycznego oraz wsparcie z Ministerstwa Rozwoju i Funduszy Europejskich zaowocowała powstaniem oddziału dziennego w Tarczynie w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

6 lipca premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystym otwarciu placówki w Tarczynie.

„Wszystkich rodziców proszę o to, czego mi często brakuje dla moich dzieci, czyli czasu poświęconego na rozmowę, uśmiech, przytulenie. Wiem, że to jest najważniejsze i wiem, jak one tego potrzebują” – wskazywał premier.

Prezes Rady Ministrów zaapelował również do rodziców „proszę o empatię, serdeczność, życzliwość, dobroć, wyrozumiałość. Myślę, że dzisiejsze pokolenie szczególnie tego potrzebuje.”

Podkreślił, że państwo postara się pomóc dzięki ośrodkom takim jak ten Tarczynie, ale też dzięki wielu innym w Polsce. „Rozwijamy je poprzez dodatkowe środki przeznaczane na pomoc terapeutyczną, psychologiczną, żeby wyciągać dzieci i młodzież z tych emocjonalnych, psychologicznych tarapatów” – zakończył szef rządu.

Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że „Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w swojej misji ma wpisaną myśl patrona – służbę drugiemu człowiekowi, którą realizuje nie tylko poprzez kształcenie na dwunastu wydziałach, ale wychodzi również do drugiego człowieka, który znajduje się poza Warszawą. I w te projekty wsparcia dla dzieci i młodzieży dzisiaj wpisuje się gmina Tarczyn”. Prorektor wspomniał o autorskim projekcie EZRY UKSW „to kolejny punkt na mapie Polski, gdzie realizujemy i testujemy nasz program psychologii wsparcia dzieci i młodzieży wypracowany przez Instytut Psychologii i realizowany przez spółkę EZRA”.

Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz powiedziała, że centrum powstało z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu tarczyńskiego, którzy potrzebują opieki psychiatryczno-psychologicznej. „Naszą misją jest zapewnienie dzieciom kompleksowego leczenia i wsparcia na każdym etapie procesu zdrowia. Zwrócenie się o pomoc do instytucji zdrowia psychicznego nadal budzi lęk i opór, stąd też zrodziła się potrzeba deinstytucjonalizacji”. Specjaliści Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży pomagają młodym pacjentom oraz ich rodzicom w ich środowisku naturalnym, wychodząc w ten sposób naprzeciw im oczekiwaniom.

„Otwarcie oddziału dziennego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży jest dla nas kolejnym ważnym krokiem w rozwoju naszej placówki i dalszego rozszerzania oferty bezpłatnych usług medycznych w ramach NFZ. Swoistym zwieńczeniem rozwoju naszej psychiatrii. Tak duży rozwój placówki nie byłby możliwy bez tak dużego zaangażowania gminy Tarczyn” podziękował Arkadiusz Stępniewski, dyrektor SPZOZ Tarczyn.

Gelu Calacean, przedstawiciel Komisji Europejskiej, uwypuklił centralne usytuowanie ŚCZP w centrum miasta. „Zauważam bardzo istotny fakt usytuowania centrum, prawie naprzeciwko centrum opieki społecznej, to bliskość i dostępność dla rodzin. Cieszymy się, że fundusze europejskie pokryją koszty w 90 % funkcjonowania tego centrum. Dzięki temu Europa zbliża się do społeczności lokalnych, a także umożliwiamy dzieciom dostęp do opieki i promujemy zdrowie psychiczne”.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tarczynie działa od stycznia 2021 roku. Jego celem jest pomoc młodym osobom doświadczającym kryzysu psychicznego w miejscu zamieszkania, w szkole, w najbliższym dziecku środowisku, czyli w formule innej niż tradycyjna pomoc ambulatoryjna.