fbpx

Aktualności

Szkolenie dla Psychologów

20 kwietnia 2023

W dniach 19 i 20 kwietnia nasi Psychologowie uczestniczyli w zorganizowanym specjalnie nich Spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym. Jego celem było nie tylko poszerzenie wiedzy i nabycie nowych kwalifikacji, ale również stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i integracji. Zajęcia miały charakter wykładowo-warsztatowy, a część z nich odbywała się w mniejszych grupach.

Tematami wystąpień i warsztatów, które prowadził Prof. Włodzimierz Strus były:

“Model osobowości Objawy – Kompetencje – Cechy – założenia, podstawy teoretyczne i możliwości” , “System całościowej diagnozy osobowości w Modelu Objawy – Kompetencje – Cechy” oraz “Diagnoza Objawów dobrostanu i problemów emocjonalno – społecznych w Modelu Objawy – Kompetencje – Cechy”. 

Dr n. med. Magdalena Gawrych omawiała ewaluację oraz Indywidualny Plan Zdrowienia.

Pan Bartosz Jasiński przybliżył aplikację w procesie diagnostycznym, a Pan Bartłomiej Machaj instruował jak korzystać z systemu Eurosoft.

Uczestnicy Spotkania zgodnie podkreślali wysoki poziom merytoryczny prezentowanych treści, ich dobór oraz możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń.

Z uznaniem wypowiadano się również o samej organizacji i miejscu Spotkania – malowniczym “Ziołowym Zakątku”. – Bardzo urocze i sprzyjające skupieniu się miejsce. W takich okolicznościach szkolenia i spotkania to sama przyjemność – podkreśliła jedna z Uczestniczek. – Cieszę się, że poza samym przekazaniem wiedzy, pomyślano również o tym, abyśmy mogli ze sobą porozmawiać czy to w wolnym czasie czy podczas uroczystej kolacji – dodała druga Uczestniczka.

Spotkanie dla Psychologów w Ziołowym Zakątku to kolejny z przykładów, z jaką starannością EZRA UKSW podejmuje szereg działań, aby specjaliści EZRA UKSW mieli możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Ciągle się rozwijamy i poszerzamy swoją działalność. Nie jesteś pracownikiem EZRA UKSW a chciałbyś razem z nami wspierać proces zdrowienia? Sprawdź aktualne rekrutacje lub skontaktuj się: rekrutacje@ezrauksw.pl.