fbpx

Aktualności

Wiceminister Marzena Machałek odwiedziła Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Warszawie – modelową placówkę EZRA UKSW

4 grudnia 2020

4 lutego 2021 roku Centrum Małego Dziecka i Rodziny na warszawskim Żoliborzu odwiedziła wiceminister Marzena Machałek, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Centrum uruchomione w listopadzie ubiegłego roku przez EZRA UKSW, realizuje innowacyjny model opieki, skoncentrowany na rodzinie, wzmacnianiu kompetencji rodziców oraz budowaniu w nich wiary we własne możliwości i skuteczności we wspieraniu rozwoju swojego dziecka.

Model EZRA UKSW jest zgodny z założeniami współczesnej koncepcji WWR (wczesnego wspomagania rozwoju) wypracowanej w ramach prac zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauk,  która opiera się na budowaniu więzi rodzica z dzieckiem. Centrum, w zaledwie 3 miesiące od uruchomienia, wspiera już 40 rodzin z dziećmi do 3 roku życia. Docelowo planuje objąć opieką 200 rodzin rocznie.

– Nasz model jest nowy. Zakłada wsparcie całej rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka oraz wykorzystuje ogromny potencjał, który znajduje się w relacji rodzic-dziecko. W Centrum na Szamockiej obserwujemy w praktyce, jak te założenia się sprawdzają i jakie przynoszą rezultaty – mówi dr Tomasz Rowiński, prezes EZRA UKSW. – Wierzymy, że obrany przez nas kierunek jest słuszny – skutecznie pomagamy na Bielanach, gdzie w ciągu 2 lat od uruchomienia naszej placówki, liczba pacjentów w innych poradniach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Dzielnicy Bielany, spadła ponad dwukrotnie – dodaje dr Rowiński.

Budowanie więzi rodzica z dzieckiem i wspieranie jego rozwoju od najmłodszych lat zapobiega wystąpieniu u niego w przyszłości kryzysów psychicznych. Specjaliści pracujący w Centrum Małego Dziecka i Rodziny szczególną uwagę przywiązują do tworzącej się więzi emocjonalnej pomiędzy dzieckiem a rodzicami, która jest swoistą matrycą dla wszystkich innych relacji dziecka w przyszłości. Zespół terapeutów rodzinnych towarzyszy również rodzinom jak i rodzicom na drodze rozwoju ich relacji jak i całego systemu rodzinnego. Rolą specjalistów jest pobudzanie i rozwijanie w rodzicach umiejętności, dzięki którym zapewnią oni swojemu dziecku, w znanym mu środowisku, edukację i rozwój.

W czwartek 4 lutego br. Centrum przy Szamockiej odwiedziła wiceminister Marzena Machałek, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

– Dzieci są wspólną troską kilku resortów: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zdrowia. Natomiast Centrum Małego Dziecka i Rodziny prowadzone przez EZRA UKSW to przykład współpracy międzyresortowej na poziomie lokalnym. Model opieki realizowany na Bielanach pokazuje, że można skutecznie rozwiązywać problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci, o ile skoncentrujemy się na kompleksowej pomocy całej rodzinie. Cieszę się, że możemy w praktyce obserwować rezultaty takiego podejścia, które jest też spójne z wypracowanym w MEN założeniami współczesnej koncepcji WWR – mówiła na spotkaniu wiceminister Marzena Machałek.

EZRA UKSW

EZRA UKSW sp. z o.o. to organizacja, która od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Misją organizacji jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego. Model EZRA UKSW wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego oraz środowiska dzieci i młodzieży w procesie leczenia. Model został doceniony przez decydentów w Polsce, jak i z Komisji Europejskiej. EZRA UKSW prowadzi trzy poradnie psychologiczne dla dzieci – w Warszawie dla mieszkańców Bielan i Żoliborza oraz w Piasecznie.

Dowiedz się więcej: www.ezrauksw.pl

Odwiedź profil Facebook: @ezrauksw