fbpx

Aktualności

Spotkanie Wyjazdowe 14-16 września

18 września 2023

W dniach 14-16 września w Gdańsku odbyło się wyjazdowe spotkanie EZRA UKSW z udziałem zarządu, dyrekcji, koordynatorów i dyrektorów placówek medycznych oraz pracowników i współpracowników Centrali.

Spotkanie otworzył ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który podkreślił integralność Spółki z wartościami Uniwersytetu oraz zaprosił uczestników spotkania do aktywnej współpracy przy kreowaniu nowego kierunku rozwoju. Wyraził przy tym wdzięczność i uznanie dla wszystkich pracowników i współpracowników za aktywne i kompletne niesienie pomocy pacjentom w tak kluczowej kwestii, jaką jest zdrowie psychiczne. Była to świetna okazja aby przypomnieć, że EZRA UKSW w ciągu 5 lat swojej działalności udzieliła pomocy dla ponad 8500 rodzin.

Kolejnym punktem było omówienie wyników finansowych Spółki i poszczególnych placówek za okres 7 miesięcy 2023 roku. Przy tej okazji wyróżniono koordynatorów, którzy wraz ze swoimi zespołami osiągnęli świetny wynik w zakresie realizacji zadań. Doceniono ich za ponadprzeciętne zaangażowanie oraz zasługującą na uznanie aktywność. 

W gronie nagrodzonych znalazły się Panie: Ewa Mazur – Koordynator Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW w Siedlcach, Urszula Orzechowska – Koordynator Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Katarzyna Replin – Koordynator Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW w Węgrowie.

Drugi dzień spotkania rozpoczął Prezes Bogdan Andrzejewski przypominając, że ciągłość funkcjonowania Spółki oraz jej misja wspierania procesu zdrowienia przy zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa leczenia są najważniejsze. Opisał dotychczasowe działania oraz te, które są wdrażane – m.in. prace związane z tworzeniem i powołaniem Rady Medycznej w EZRA UKSW.

Następnie dr n. med. Magdalena Gawrych przedstawiła aktualny stan pilotażu ewaluacji w naszej Spółce.

Kolejnym, obszernym i bardzo ważnym punktem spotkania były warsztaty w grupach, podczas których pracowano nad misją, wizją i strategią rozwoju EZRA UKSW opierając się przede wszystkim na cennym doświadczeniu, wiedzy oraz kompetencjach naszych pracowników i współpracowników.

Na koniec spotkania Katarzyna Chmielewska – Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA UKSW w Piasecznie przedstawiła projekt procedury dotyczącej współpracy pomiędzy podmiotami oświaty a Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. Omawiana procedura będzie tematem organizowanej przez nas konferencji, która odbędzie się 28 września w Piasecznie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za obecność, zaangażowanie oraz wkład w bardzo ważne prace 🙂