fbpx

Aktualności

Projekt „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” z nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Uczelnia przyszłości”.

26 października 2020

Projekt, w ramach którego działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany, otrzymał prestiżową nagrodę – Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju. Nagroda ta przyznawana od pięciu lat – to wyróżnienie kierowane do innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Nagroda popularyzuje autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.

Kapituła Nagrody doceniła także dwa inne projekty prowadzone przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” i „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”.