fbpx

Aktualności

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził EZRA UKSW – poradnię realizującą model środowiskowej opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży

22 lutego 2021

22 lutego 2021 r. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW przy ul. Szamockiej 10C w Warszawie odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Na spotkaniu szef rządu rozmawiał ze specjalistami psychiatrii dziecięcej o funkcjonowaniu modelowej placówki i perspektyw na rozwinięcie modelu EZRA UKSW na całą Polskę.

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego EZRA UKSW są odpowiedzią na wyzwania, z jakimi mierzy się psychiatria dzieci i młodzieży w Polsce.

To modelowe rozwiązanie było możliwe dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pierwszego w Polsce projektu w ramach innowacji społecznych dot. budowania sieci lokalnej na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży („Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy”). Ponadto, projekt był przyczynkiem do zmian legislacyjnych, które są podstawą reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży. Budowanie sieci wsparcia dziecka i rodziny, wykorzystanie zasobów rodziny oraz skoordynowana praca środowiskowa stanowią podstawę działalności i opieki oferowanej przez EZRA UKSW. Taki model zastosowano w powstałym w 2018 r. Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego oraz nowo tworzonych poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży.

Działalność EZRA UKSW pokazuje, że zainicjowany przez rząd program tworzenia Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży może przynosić dobre rezultaty.Pokazują to wyniki Centrum na Bielanach, gdzie w ciągu 2,5 roku wsparcie wśród mieszkańców otrzymało łącznie 962 dzieci i młodzieży i ponad 1 300 rodziców lub opiekunów prawnych. Sukces Centrum na Bielanach, a więc sprawdzenie założeń modelu EZRA UKSW w praktyce, stał się początkiem rozwoju kolejnych poradni w innych miastach w Polsce.

22 lutego 2021 r. poradnię EZRA UKSW na warszawskich Bielanach odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty szef Rządu w towarzystwie dra Tomasza Rowińskiego – prezesa zarządu EZRA UKSW, zobaczył, jak funkcjonuje Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także utworzone przy nim Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Na spotkaniu rozmawiano o działalności modelowej placówki oraz szansach i perspektywach na rozwinięcie modelu EZRA UKSW na całą Polskę.

– Państwo polskie będzie dążyło do jak najszybszego powielenia modelu bielańskiego. Tutaj grono specjalistów potrafiło w sposób całościowy, holistyczny dostosować metodologię, terapię, rozmowy, budowanie wzajemnego zaufania z dziećmi i młodzieżą. Rezultaty, które tutaj widziałem i o których mi opowiedziano są naprawdę znakomite. Mogę podkreślić, że będziemy na pewno starali się powielać te metody, które zostały tutaj wdrożone, i to w krótkim czasie, bo rezultat jest naprawdę bardzo dobry. Mało jest ważniejszych spraw niż dzieci, młodzież i ich zdrowie psychiczne. Będzie to zadanie numer jeden. Nie będziemy szczędzili sił i środków, żeby pomóc dzieciom i pomóc naszej młodzieży – mówił podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki.

– Nasze Centrum na Bielanach pokazuje, że to właśnie ośrodki I poziomu referencyjnego, są ogromnym potencjałem w systemie ochrony zdrowia do rozwoju wsparcia rodzin z problemami psychicznymi w lokalnej społeczności. Dzięki temu zapobiegamy rozwojowi kryzysów psychicznych, w których niezbędna staje się leczenie szpitalne. Dla dalszego rozwoju reformy ważne jest podtrzymywanie idei leczenia środowiskowego w zakresie umożliwiającym efektywną współpracę ośrodków I i II poziomu, którą zapewnić może odpowiednie ich finansowanie – mówił na spotkaniu z premierem dr Tomasz Rowiński, prezes zarządu EZRA UKSW.– Cieszę się, że pan premier myśli o nowoczesnym rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego oraz ich zapobieganiu w ramach profilaktyki. Staje się to jeszcze bardziej potrzebne w czasie zdalnego nauczania, między innymi z powodu wzrostu zaburzeń związanych z uzależnieniem cyfrowym oraz tych, z którymi młode osoby będą mierzyć się po powrocie do szkół – dodał dr Tomasz Rowiński.

EZRA UKSW

EZRA UKSW sp. z o.o. to organizacja, która od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Misją organizacji jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego. Model EZRA UKSW wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego oraz środowiska dzieci i młodzieży w procesie leczenia. Model został doceniony przez decydentów w Polsce, jak i z Komisji Europejskiej.

Dowiedz się więcej: www.ezrauksw.pl

Odwiedź profil Facebook: @ezrauksw