fbpx

Aktualności

Model EZRA UKSW przedstawiony na Szkoleniu Ośrodka Rozwoju Edukacji

26 września 2022

W dniu 26 września br. w godz. 9.15-14.15 odbywa się XIX Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych z Kuratoriów Oświaty pt. „Szkoły zorganizowane w podmiotach leczniczych” organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji .

EZRA UKSW reprezentują dr Tomasz Rowiński, Prezes Zarządu EZRA UKSW i Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UKSW oraz Monika Wrzosek, Konsultant ds. usług medycznych EZRA UKSW.

Dr Rowiński wygłosił wykład pt. „Współpraca podmiotu leczniczego i oświaty w założeniach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży: szanse i ryzyka”. W swoim wystąpieniu Prezes EZRA UKSW poruszył kwestię perspektywy pacjenta, podkreślił rolę wsparcia środowiskowego oraz koordynatora wsparcia procesu. „Podstawowe procedury powinny obejmować całą ścieżkę wsparcia z określeniem standardów, na które wszystkie podmioty powinny się zgodzić oraz wdrożyć je w swojej organizacji”.

Tuż przed przerwą głos zabrała Monika Wrzosek, Konsultant ds. usług medycznych EZRA UKSW. Pani Konsultant miała wystąpienie pt. „Model EZRA współpracy miedzy podmiotami oświatowymi i leczniczymi” oraz przestawiła studium przypadku pacjenta ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.