fbpx

Aktualności

Model EZRA jest wdrażany w całej Polsce

5 października 2021

4 X 2021 przedstawiciele poradni z Krakowa, Sierpca, Pabianic, Łodzi przyjechali na szkolenie do warszawskiej siedziby EZRA na Bemowie.

„Zaprosiliśmy osoby, które wdrażają model EZRA w ramach skalowania tego modelu w różnych regionach Polski. Razem zastanawialiśmy się, jak założenia teoretyczne znajdują odzwierciedlenie w usługach medycznych. Wymieniliśmy doświadczenia, jak działamy na co dzień w gabinetach oraz w środowisku pacjentów” – mówiła dr Kamila Lenkiewicz, Dyrektor Zarządzający placówkami medycznymi dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW.

W trakcie szkolenia omówiony został model wraz z teorią oraz ścieżka pacjenta, które stanowią podstawę i zestaw narzędzi potrzebnych do zaimplementowania modelu w placówkach w całej Polsce.

Uczestnicy szkolenia docenili unikalność i skuteczność modelu EZRA, który może być dalej rozwijany, dzięki możliwości dostosowania go do specyfiki współpracy między instytucjami w danym regionie. Jesteśmy dumni, że model EZRA wychodzi poza nasze placówki, jest chętnie przyjmowany przez specjalistów i wspiera proces zdrowienia pacjentów!