fbpx

Aktualności

Kongres „Rzecznicy Zdrowia 2023”

19 kwietnia 2023

Prezes Zarządu EZRA UKSW dr Tomasz Rowiński był jednym z Panelistów Kongresu “Rzecznicy Zdrowia 2023”, na którym dyskutowano m.in. o reformie ochrony zdrowia psychicznego.

Podczas panelu “Reforma ochrony zdrowia psychicznego – kolejne kroki” dr Tomasz Rowiński przedstawił kilka ważnych aspektów wdrażanej reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży:

1. Dzięki reformie coraz mniej o zdrowiu psychicznym decyduje kod pocztowy, a dostępność do usług zwiększyła się na niespotykaną dotychczas skalę. Nie było tylu specjalistów zaangażowanych w psychiatrię dzieci i młodzieży w ramach usług publicznych, ilu mamy obecnie.

2. Aktualnie mierzymy się z większymi potrzebami w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Raporty różnych organizacji pokazują istotną zmianę w jakości i ilości zaburzeń psychicznych u niepełnoletnich. Reforma została – w 2017 roku – tak zaprojektowana, aby odpowiedzieć na potrzeby co najmniej 10% populacji niepełnoletnich.

3. Stoimy przed dość ważnym wyzwaniem dotyczącym określenia zasad współpracy międzysektorowej, ponieważ nasz pacjent i nasze rodziny funkcjonują w perspektywie międzysektorowej. Założenie międzysektorowości jest oczywiste, na poziomie społeczności lokalnej jest to bardziej lub szerzej realizowane. Trudniej o wypracowanie rozwiązań prawnych na poziomie szczebla centralnego. Bez odpowiedniej legislacji wydaje się, że nie rozwiniemy systemu efektywnego wsparcia dla rodzin, dzieci oraz dorosłych.

5. Potrzebujemy też na nowo przemyśleć założenia reformy oraz aspekty organizacyjno-finansowe. Przykład takiej niespójności dotyczy terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. Model teoretyczny zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zakłada, że grupa rówieśnicza jest kluczowa w normatywnym rozwoju młodzieży. Tak też zakłada kwalifikacja rynkowa. Niestety na poziomie rozporządzenia Ministra Zdrowia i zarządzenia Prezesa NFZ wykluczono te oddziaływania.

6. Ponadto, projektując reformę nie przewidzieliśmy pandemii i wojny w Ukrainie, które zdestabilizowały rodzinę, szkołę a przez to dzieci i młodzież.

7. Istotą reformy była sieć referencyjna mająca skoordynować ścieżkę leczenia. Praktyka pokazała, że niestety podmioty lecznicze z różnych poziomów nie skoordynowały się. Kwestią dyskusyjną jest pytanie dlaczego. Być może jednym z czynników jest model finansowania. Obecnie dwoma kluczowymi czynnikami w psychiatrii dzieci i młodzieży są: model finansowania i współpraca sektorowa.

W panelu “Reforma ochrony zdrowia psychicznego – kolejne kroki” prowadzonym przez Redaktor Agatę Szczepańską, poza dr Tomaszem Rowińskim udział wzięli: Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii dr Anna Depukat oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. Piotr Gałecki.

(fotografia: Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Kongres “Rzecznicy Zdrowia 2023” w zamyśle organizatorów ma stanowić platformę dialogu i wymiany doświadczeń związanych z efektywnym i ukierunkowanym na potrzeby pacjentów systemem zdrowia. Celem jest stworzenie atmosfery do konstruktywnych rozmów o zdrowiu Polaków, jakości w ochronie zdrowia oraz zmianach w obszarze organizacji ochrony zdrowia.