fbpx

Aktualności

5-lecie EZRA UKSW

21 marca 2023

16 i 17 marca odbyło się spotkanie podsumowujące 5 lat działalności EZRA UKSW.

W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd, Dyrekcja, Koordynatorzy placówek medycznych, Pracownicy Centrali i Współpracownicy oraz władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – właściciela EZRA UKSW, na czele z Rektorem ks. prof. dr hab. Ryszardem Czekalskim.

16 marca spotkanie otworzył Prezes Zarządu EZRA UKSW, dr Tomasz Rowiński wygłaszając przemówienie podsumowujące 5 lat działalności. Podziękował wszystkim za zaangażowanie w rozwój Spółki i podkreślił, że dla niego było przyjemnością pracować 5 lat „z ludźmi, którzy chcieli inaczej niż dotychczas organizować leczenie dla dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego i wspólnymi siłami udało się zrobić coś, co kilka lat temu było niewyobrażalne”. Przyznał, że nie zawsze było łatwo, ale na szczęście „zespół dobrych, sprawdzonych pracowników medycznych i niemedycznych pozwala realizować marzenia i przenosić góry – szybciej i lepiej odpowiadać na kryzysy psychiczne rodzin.” Kończąc przemówienie, wyraził nadzieję, że Spółka będzie dalej się rozwijać i niezmiennie świadczyć usługi na wysokim poziomie.

Kolejnym punktem było wyświetlenie animacji pokazującej imponujący i dynamiczny rozwój Spółki na przestrzeni 5 lat: obecnie Spółka prowadzi 23 placówki, zatrudnia ponad 350 pracowników i współpracowników, udzieliła ponad 100 tysięcy usług dla ponad 7000 pacjentów. W ciągu 5 lat działalności specjaliści EZRA UKSW udzielili wsparcia dla ponad 8500 rodzin.

Następnie Prezes dr Rowiński wraz z Dyrektorem Zarządzającym Placówkami Medycznymi, Bogdanem Andrzejewskim nagrodzili Pracowników oraz Koordynatorów placówek medycznych uroczystymi dyplomami.

Pracownicy otrzymali podziękowania za pięcioletnie budowanie EZRA UKSW, budowanie i rozwój modelu EZRA oraz wspieranie efektywności i jakości udzielanych świadczeń dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Koordynatorom placówek medycznych podziękowano za współudział w budowaniu EZRA UKSW i efektywną realizację misji wspierania procesu zdrowienia, budowania jakości odpowiedzialności w świadczeniu usług zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz za efektywne i projakościowe zarządzanie podległym Zespołem Specjalistów.

Kolejnym punktem było omówienie statystyk związanych z leczeniem rodzin oraz zagadnień dotyczących rozliczeń z NFZ. Dyskutowano również o przyszłości i wyzwaniach Spółki na najbliższe lata.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na której Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski wyraził wdzięczność i uznanie za pięć lat istnienia Spółki oraz niesienie pomocy wielu rodzinom w tak istotnym temacie, jakim jest zdrowie psychiczne. Podkreślił przy tym, że liczy na dalszą dobrą współpracę z dyrekcją, administracją, radą nadzorczą oraz wszystkimi koordynatorami.

Po kolacji był czas wolny przeznaczony na odpoczynek, dyskusje w mniejszych grupach oraz integrację, którą ułatwiały różne przygotowane atrakcje.

Dwudniowe Spotkanie zakończyło szkolenie z myślenia krytycznego dla Koordynatorów placówek medycznych, które 17 marca poprowadził Tomasz Knitter.

Wszystkim Uczestnikom Spotkania bardzo dziękujemy za obecność i aktywny udział we wszystkich punktach spotkania.