fbpx

Zamówienia publiczne

Zapytania i oferty

Leasing dwóch samochodów osobowych – 1/L/2021

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 09-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta – Sierpc (42.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Sierpc (41.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psycholog – Sierpc (40.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta – Węgrów (39.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Węgrów (38.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psycholog – Węgrów (37.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta – Warszawa – Szamocka (36.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Warszawa – Szamocka (35.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta – Warszawa – Daniłowskiego (34.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Warszawa – Daniłowskiego (33.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Radom (32.K.2021)

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 04-03-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psycholog – Piotrków Trybunalski (18.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 03-02-2021
Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psycholog – Rzeszów (133.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 08-09-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – terapeuta – Piotrków Trybunalski (16.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 03-02-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – lekarz psychiatra – Warszawa (20.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 04-02-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Białystok (23.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 08-02-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psycholog – Białystok (22.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 08-02-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Warszawa (21.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 08-02-2021
Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o. – psychoterapeuta – Piotrków Trybunalski (17.K.2021).

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 10-02-2021