fbpx

Aktualności

Debata „Administrowanie przeciwdziałaniem epidemii. Doświadczenia walki z COVID-19”

22 czerwca 2022

8 czerwca br. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało debatę o doświadczeniach walki z COVID-19. EZRĘ UKSW reprezentował prezes dr Tomasz Rowiński, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i członek Rady ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów.

Podczas spotkania zostały porównane różne modele przeciwdziałania epidemii: zwalczanie epidemii jako priorytetu i tym samym użycie intensywnych środków, opcja środka oraz tzw. „model szwedzki”, czyli prymat wolności jednostki nad jej bezpieczeństwem.

Podczas debaty dr Tomasz Rowiński, prezes EZRA UKSW, jako członek Rady ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, opowiadał o tzw. „modelu agentowym” przewidującym skutki pandemii. Dr Rowiński podkreślił, że „po dwóch latach pandemii model Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, jest jednym z lepszych, dobrze przewidywał skutki podejmowanych decyzji”.

Następnie prezes EZRY przedstawił nieoczywiste skutki COVID-19. Raportowane są wyniki pozytywne od strony psychologicznej i neurologicznej – dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi były szczęśliwe jak nie uczęszczały na zajęcia do szkoły. Dr Rowiński zaznaczył, że „okazuje się, że w pierwszym lockdownie liczba przyjęć dzieci na izbę psychiatryczną spadła, ponieważ czynnik szkolny, który destabilizował te dzieci zniknął”.

Dr Rowiński zwrócił również uwagę na zależność zasobów rodzin i warunków, w jakich wychowywały się dzieci przed pandemią, do funkcjonowania tych rodzin w pandemii. „Z badań wynika dość jasno, że jeśli rodzina miała zasoby relacyjne i ekonomiczne to dużo lepiej funkcjonowała w pandemii, natomiast te rodziny, które już wcześniej nie miały zasobów, tam nasiliła się np. przemoc, one jeszcze gorzej funkcjonowały”.  

W debacie wzięli również udział prof. UW dr hab. Leszek Bosek, kierownik Pracowni Prawa Medycznego i Biotechnologii WPiA UW, zajmujący się w swojej pracy naukowej badaniami nad stanem epidemii oraz redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz tygodnika „Do Rzeczy” i komentator życia publicznego.

Relacja live z całości spotkania