fbpx

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Zespół zarządzający:

Ida Borsow - dyrektor

dr Karolina Łoboda - kierownik oddziału 

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.30

Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie

dostarczonego skierowanie do szpitala od lekarza psychiatry

lub lekarza pierwszego kontaktu.

Podczas pobytu w oddziale pacjent jest objęty opieką lekarską

i pielęgniarską, psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Bezpłatna pomoc dzieciom i młodzieży, zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, które  utrudniają funkcjonowanie w grupie rówieśników i w rodzinie oraz pomoc w pokonywaniu trudności okresu rozwojowego.

Oddziaływania terapeutyczne w ramach Oddziału Dziennego skierowane są do dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju; zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną; zaburzeniami odżywiania; zaburzeniami zachowania i emocji; zaburzeniami zachowania wieku dziecięcego i młodzieńczego; zaburzeniami psychotycznymi.

Kwalifikacja do Oddziału odbywa się zgodnie z modelem opieki EZRA UKSW i prowadzona jest przez Kierownika Oddziału. Odbywa się podczas min. 2ch spotkań, z opiekunem (wskazana jest obecność obojga rodziców) i dzieckiem. Podczas konsultacji niezbędne jest posiadanie pełnej dokumentacji o dotychczasowym leczeniu i wykonanych badaniach medycznych i psychologicznych.

Pacjenci przyjmowani są wyłącznie dobrowolnie. Proces terapii w oddziale wymaga własnej motywacji i zaangażowania pacjenta oraz ścisłej współpracy ze strony jego rodziny. Wymagane jest wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach terapii przez pacjenta i jego rodziców.

Leczenie w oddziale jest oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych prowadzonych w grupie i indywidualnie.

W Oddziale oferujemy następujące rodzaje zajęć terapeutycznych:

 • Psychoterapia indywidualna,
 • Trening Zastępowania Agresji
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia Zajęciowa
 • Społeczność terapeutyczna
 • Psychoedukacja dla pacjentów
 • Relaksacja
 • Psychorysunek
 • Terapia ręki
 • Praca z ciałem
 • Terapia Rodzinna
 • Indywidualna praca psychologa z rodzicami
 • Grupy psychoedukacyjne dla rodziców,